Skip to content

Slimme nieuwe teelten in de Peel

Proeftuinen

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen we samen nieuwe teelten voor vruchtwisseling in de Peel. Teelten die op termijn economisch rendabel moeten zijn. Boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en onderzoek bundelen de krachten en starten samen agro proeftuinen. In de Peel, Brabant en Noord-Limburg.  

Gewasrotaties met gezond perspectief

Rotatieteelten ontwikkelen

In de proeftuinen én op eigen percelen ontwikkelen boeren nieuwe rotatieteelten. Denk hierbij aan vruchtwisseling van bestaande en ook nieuwe gewassen zoals lupine, veldbonen en mengteelten met graan en voererwten. Het zijn gewassen die steeds vaker te zien zijn in de Peel. Bij de ontwikkeling van nieuwe gewassen voor vruchtwisseling krijgen boeren hulp van HAS Hogeschool, WUR Open Teelten Vredepeel en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw. 

Voordelen van slimme teelten

Agroproeftuin de Peel

Roteer mee!

Wil jij ervaring opdoen met nieuwe, perspectiefvolle gewasrotaties en ben jij een nieuwsgierige, toekomstgerichte teler?

Dan kun je meedoen met de telersgroepen lupine, veldbonen, mengteelt of gewasrotatie. We starten in het najaar van 2022. 

 

Ook aansluiten bij dit project? Laat het ons weten!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.