LuPeel ontvangt stimuleringssubsidie voor ontwikkeling vleesvervanger

De Metropoolregio Eindhoven heeft een bijdrage van € 50.000 toegekend voor het project ‘LuPeel van Grond tot Mond’ van de vereniging LuPeel. Slow Food Masters, Innovatiehuis de Peel en de vereniging LuPeel gaan samen aan de slag om een vleesvervanger te ontwikkelen met  lupinebonen, die in de Peel worden geteeld. Wethouder Tom Oomen van de gemeente Deurne overhandigde de cheque aan de initiatiefnemers.

Ruim 100 jaar gelden gingen de boeren aan het pionieren op de arme zandgrond in de Peel. Door hard werken, samenwerking en innovatie heeft dit gebied zich ontwikkeld tot een vooruitstrevend landbouwgebied, dat een belangrijke bijdrage levert aan de voedselproductie en aan de Nederlandse economie. Nu staan we aan het begin van een grote transitie van de landbouw en het platteland. Landbouwers en voedselverwerkende industrie willen met dit plan in de Peel voorop lopen in deze transitie.

Lupine keert terug naar de Peel

Een unieke innovatieve samenwerking om vraaggericht lupine in de Peel te gaan telen en te verwerken tot duurzame vleesalternatieven. Steeds meer mensen zoeken een alternatief voor het eten van vlees en zuivel. Vaak wordt er gekozen voor sojaproducten. Op dit moment is de EU sterk afhankelijk van import van soja wat de EU kwetsbaar maakt. Daarnaast gaat men op weg naar kringlooplandbouw, waarbij naast voedingswaarde de boer ook zorgt voor natuurwaarde en toekomstwaarde. In de Peel wordt de lupine centraal gesteld in dit plan. Ruim 100 jaar terug groeide hier al lupine om de bodem vruchtbaarder te maken. Door de opkomst van kunstmest verdween lupine in de Peel. Nu staan we aan het begin van de terugkeer van lupine in de Peel.

Teeltoptimalisatie

Het project richt zich enerzijds op teeltoptimalisatie van lupine in de Peel en anderzijds op de ontwikkeling van duurzame vleesalternatieven vanuit de lupineboon. Binnen de teeltoptimalisatie zal de vereniging LuPeel door middel van analyses en diverse proef percelen de optimale teeltcondities voor lupine in de Peel worden bepaald, waardoor de opbrengt per hectare verbetert.

Lupine hamburger

Duurzaam alternatief voor vlees

Vanuit de geproduceerde lupinebonen worden door Slow Food Masters in Deurne duurzame vleesalternatieven ontwikkeld met een focus op innovatieve mild-processing condities en het gebruik van de hele boon. De producten zullen zich initieel richten op burgers, worsten en ‘pulled’-producten welke niet van het dierlijke alternatief zijn te onderscheiden.

Toekomst van de landbouw

Het nog relatief onbekende gewas lupine heeft stikstofbindende eigenschappen, waardoor geen kunstmest nodig is en bevat hoogwaardige eiwitten voor de menselijke consumptie. Lupine zorgt voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid en toename van de biodiversiteit. Kortom, met het LuPeel project wordt concreet invulling gegeven aan de toekomst van het platteland, waarbij invulling wordt gegeven aan de Nationale Eiwitstrategie, Kringloop landbouw, Voedsel transitie en doelen van uit de VN.

Minister Hugo de Jonge bezoekt de Peel

Minister Hugo de Jonge bezoekt de Peel

Op 8 februari bracht minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan de Peel. Het onderwerp van gesprek was de vernattingsopgave voor onze regio en de kansen van biobased bouwen.

De Peel is een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het kent een bijzondere geschiedenis van turfwinning, landsverdediging en waterinfrastructuur. Maar de tijden en het klimaat veranderen. Van intensieve landbouw en veehouderij maken we de transitie naar duurzame landbouw. Met natte teelten waar biobased bouwmateriaal van gemaakt kan worden.

Telen voor biobased bouwen

Minister Hugo de Jonge ging in gesprek met boerin Janke van Dijk die experimenteert met het telen van lisdodde. Door klimaatverandering hebben we periodes van veel neerslag, afgewisseld met periodes van extreme droogte. Dan zakt het grondwaterpeil en verdroogt het Peelgebied. Het vasthouden van het water na neerslag en het verhogen van het grondwaterpeil voorkomen verdroging. De noodzakelijke vernatting van de Peel biedt kansen voor nieuwe teelten zoals lisdodde. ‘De lisdodde kan gebruikt worden als isolatiemateriaal voor de bouw’, vertelde zij. ‘Maar om een echte biobased keten te realiseren, is ondersteuning van het Rijk nodig.’

Hele keten stimuleren met bouwbesluit

Sonja van Uden, projectmanager Biobased Bouwen bij Innovatiehuis de Peel, kijkt terug op een geslaagd werkbezoek. ‘De Peel is een gebied van – en met pioniers waar al eeuwen lang nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld door verschillend landgebruik. Om de hele keten van plant naar (bouw)plaat te stimuleren, vroegen we de minister om in een nieuw bouwbesluit op te nemen dat er een bepaald percentage biobased materiaal gebruikt moet worden. Hopelijk krijgt dit een positief vervolg!’

Bouw met ons mee!

Wil jij meer weten over biobased bouwen in de Peel? Wil jij onderdeel worden van de keten van boer tot bouwer? Neem dan contact op met Sonja van Uden.

Onze agro projectmanager Marieke van Beers wint mediaprijs

Marieke van Beers_vrouw in de media

‘Ze is genuanceerd, gaat er niet met gestrekt been in, maar probeert juist het gesprek te openen.’ Met deze mooie woorden won onze projectmanager agro Marieke van Beers de Vrouw in de Media Award Gelderland 2022. In de radiostudio van Omroep Gelderland neemt ze de prijs in ontvangst.

Met een glimlach van oor tot oor staat Marieke van Beers met het beeld in de hand dat bij de award hoort. “Dit is een beetje overweldigend. Dit had ik niet verwacht. Ik draag deze prijs op aan al die krachtige boerinnen die afgelopen jaar een moeilijke tijd hebben gehad en laat dit een aanmoediging zijn om naar voren te stappen.”

Juryrapport

Een jury selecteerde vrouwen uit Gelderland die op een indrukwekkende manier het afgelopen jaar in de media zijn gekomen. Het publiek mocht op de gekozen kandidaten stemmen en stemde het meest op Marieke van Beers. Uit het juryrapport: ‘Wat een verfrissend genuanceerd geluid laat Marieke van Beers horen! In het super actuele debat over de boeren en de stikstof stapt Marieke naar voren met een verhaal dat uitnodigt tot in gesprek gaan. Met nuances. Wat niet betekent dat haar boodschap niet duidelijk en dringend is.’

Evenwicht brengen

Dat doet Marieke bewust. ‘Ik denk dat het goed is dat we als vrouwen een geluid laten horen, want op het nieuws zie je vooral de harde acties van de boeren en ik denk dat vrouwen daar wel een soort evenwicht in kunnen brengen. Kunnen laten zien welk verhaal erachter zit en wat het met ons doet.’

Marieke brengt je verder

Ben jij een boer(in) met ambitie? Wil je innoveren en kun je wel wat hulp gebruiken? Dan is Marieke de juiste vrouw! Neem contact op met Marieke om jouw agro onderneming in de Peel verder te brengen.

Marieke van Beers neemt projectmanager Agro rol over van Liza Simons

Liza Simons_Marieke van Beers

Na vier jaar agrarisch ondernemers coachen, projecten leiden en verbindingen leggen tussen agro en andere sectoren, gaat Liza Simons zich richten op haar eigen boerderij. Haar rol als projectmanager Agro bij Innovatiehuis de Peel wordt overgenomen door Marieke van Beers. Ook zij heeft een agrarisch bedrijf en wil juist haar wereld vergroten.

De afgelopen vier jaar werkte Liza aan diverse projecten zoals: Baan zoekt Boer, producten uit het Land van de Peel en biobased bouwen. ‘Voor biobased bouwen zie ik veel potentie. In de bouw ligt een enorme opgave, zij moeten met biobased materialen gaan werken. Onze nieuwe collega Sonja van Uden gaat aan de slag om een keten op te zetten. Voor Marieke is het belangrijk dat ze hiervoor de verbinding houdt met de landbouw. Voor het aantrekken van boeren voor het ontwikkelen van die teelt kan zij de lijntjes leggen.’

Ondernemers verbinden en coachen

Naast projectleider, had Liza ook vaak een verbindende rol. ‘Veel ondernemers komen bij ons en zijn geholpen met ons netwerk. Na een verdiepend gesprek, kijken wij in ons netwerk wie een ondernemer verder kan helpen. Wil een melkveehouder bijvoorbeeld kaas gaan maken? Dan brengen wij hem in contact met Harm en Iwan van Onze Zuivel. Veel ondernemers zoeken hulp bij het uitschrijven van hun visie of businessmodel. Zo heb ik bijvoorbeeld samen met onze directeur Peter De Peel Connectie geholpen om hun ambitie handen en voeten te geven.’

Nieuw in de Peel, maar niet in de sector

Op dit moment trekken Liza en Marieke veel samen op voor een goede overdracht. Net als Liza heeft ook Marieke een agrarisch bedrijf samen met haar man. ‘Net buiten de Peel, in Niftrik houden wij fokzeugen, zoogkoeien en akkerbouw. Daarnaast hebben we een scharrelvleesvarkensstal in Batenburg. Op ons bedrijf zoeken we naar een nieuwe koers. We willen nóg meer binnen een gesloten kringloop ondernemen met dierenwelzijn en dit vertalen naar een verdienmodel in verwevenheid met de omgeving. Het werkgebied de Peel is nieuw voor mij, maar de uitdagingen van onze sector zeker niet.’

Boerenbedrijven verduurzamen

De dames waren al geen onbekenden van elkaar. Marieke vertelt: ‘De afgelopen vijf jaar werkte ik als beleidsadviseur in de belangenbehartiging voor de varkenshouderij. Deze zomer organiseerden we een doe-mee-dialoog-diner. Liza was hier te gast, en zo is het balletje gaan rollen. Door mijn werkervaring heb ik integraal inzicht in uitdagingen en mogelijk oplossingen om boerenbedrijven te verduurzamen en heb ik ervaring in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.’

Samen op pad in de Peel

Marieke kijkt uit naar haar nieuwe uitdaging. ‘Liza neemt me nu overal mee naar toe. Vanavond gaan we naar een jonge boeren vereniging in Elsendorp, we gaan praten met Gemeente Someren over de agrarische dagen en naar een overleg over biobased bouwen. Ik kijk er naar uit om ook met ondernemers buiten de sector in contact te komen en nieuwe verbindingen te leggen wanneer er kansen zijn om samen te innoveren.’

Overdracht per 1 januari

Per 1 januari neemt Marieke het stokje officieel over. ‘Ik kijk er naar uit om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan de grote transitie opgaves waarvoor de landbouwsector staat. Het is inspirerend om in deze tijden van chaos en spanning in kansen en innovaties te mogen denken. Daar word ik oprecht blij van. Dus heb jij een goed agrarisch idee? Wil jij een volgende stap maken met jouw bedrijf? Laten we dan kennismaken en dan ga ik kijken hoe ik je verder kan helpen.

Tip: vertrouw op ons netwerk

Heeft Liza nog een tip voor Marieke? ‘Werk met ondernemers waar de energie zit. Start geen projecten, omdat het ‘moet’. Vertrouw op het meest waardevolle aspect van het Innovatiehuis: het netwerk. Neem niet teveel hooi op je eigen vork, maar verwijs door naar sparringpartners uit ons netwerk die vaak nog veel meer weten over een bepaald onderwerp.’

Thuis innoveren

En Liza? Wat gaat zij doen? ‘Vier jaar lang heb ik anderen verder geholpen. Nu wil ik thuis gaan innoveren op onze boerderij Op Den Hoek. Het is toch anders of je als projectmanager werkt of de hele dag met je laarzen in de klei staat. Al langer was ik bezig met het vermarkten van onze eigen kaas, maar ik wil meer doen met natuur inclusieve landbouw. En ik wil gaan onderzoeken met welke ondernemers ik kan gaan samenwerken. Want als ik iets geleerd heb bij Innovatiehuis de Peel, dan is het wel dat je samen verder komt!’

Jermain de Rozario is trotse ambassadeur van Product uit het Land van de Peel

Jermain de Rozario ambassadeur van Product van het Land van de Peel

Tot een aantal jaar geleden kocht sterrenchef Jermain de Rozario gedachteloos zijn boodschappen in de supermarkt. Toen ging hij zichzelf vragen stellen. Waar komen groenten eigenlijk vandaan? Wat betekent biologisch? En wat is het verschil tussen voedsel van de boer en uit de supermarkt? Dat mysterie wil hij samen met de boeren uit het land van de Peel ontrafelen.

Op 18 september 2022 werd het label ‘Product uit het Land van de Peel’ officieel gelanceerd tijdens de Agrarische Dagen in Someren. Dit label zet lokale streekproducten op de kaart bij toeristen, inwoners en chef-koks. Als ambassadeur serveerde Jermain een kleine lokale versnapering aan alle aanwezigen en sprak hij over dit nieuwe project. ‘Ik ben er trots op dat ik gevraagd ben om ambassadeur te zijn. Voor mij is dit meer dan een titel. Ik wil mijn bekendheid gebruiken om nieuwe verbindingen te leggen en boeren uit de Peel zichtbaar te maken.’

Persoonlijke verhalen van boeren

Twee jaar geleden begon Jermain zijn eigen groentetuin. ‘Ik wil hiermee zelfvoorzienend zijn. Tegelijkertijd werk ik samen met leveranciers. Wanneer een boer bij mij langskomt met zijn producten in mijn restaurant De Rozario, dan vertelt hij mij het persoonlijke verhaal erachter. Dat verhaal wil ik verder vertellen. Ook denken boeren met mij mee en wijzen me op producten of ingrediënten waar ik zelf nog niet aan gedacht heb bij het bedenken van nieuwe gerechten.’

Parels uit de Peel ontdekken

Het nieuwe label laat de chef ook nadenken over zijn eigen samenwerkingen. ‘Vaak werken restauranthouders al heel lang met dezelfde leveranciers. Omdat de relatie er nu eenmaal is, en ze dat nu eenmaal zo doen. Dit label brengt mij weer op ideeën. Ik ontdek zelf ook nieuwe producten. Zeker wanneer je buiten de gebaande paden kijkt. Te groot, te klein, te dik, of te dun, groente moet vaak een bepaalde afmeting hebben anders willen mensen het niet. Maar de parels zitten verstopt in het proces van groei tot bloei. Dit label laat dat zien.’

Gezond en lekker eten

De ambassadeur kijkt ook kritisch naar zichzelf. ‘Ik was altijd naïef. Ik ben nu 38 jaar en tot mijn 35e kocht ik gewoon mijn boodschappen bij de supermarkt. Met het grootste gemak bestel je als consument je boodschappen online en worden ze thuisbezorgd. Maar waar komen deze producten vandaan? Vaak zijn ze bewerkt voor een langere houdbaarheid. Ik wil mensen bewust maken van waar gezond en lekker eten vandaan komt. In onze regio is er een enorm aanbod. Weet jij het verschil tussen een appel uit de supermarkt en een appel rechtstreeks van de broer? Dat verhaal ga ik met liefde vertellen aan iedereen uit de Peel. Zo veranderen we de wereld samen, door te beginnen in onze eigen Peelregio!

Doe mee!

Ben jij een agrarisch ondernemer, horecaondernemer of eigenaar van een streekwinkel? Zet samen met ons de producten uit Het Land van de Peel op de kaart! Vul je contactgegevens hier in en dan houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Aanmelden kan tot 1 november 2022.

Waar kan je de lekkerste streekproducten kopen? Regiomarkteer Jolijn wijst consumenten de weg in het Land van de Peel

Regiomarketeer_Jolijn_Brouwers

Vorig jaar kwam regiomarketeer Jolijn Brouwers samen met een groep agrarisch ondernemers uit de Peel. Deze boeren wilden samen de marketing van hun streekproducten oppakken en hun zichtbaarheid vergroten. Dat gaat nu gebeuren met het label ‘Product uit het Land van de Peel’. Handig voor consumenten, maar ook voor Jolijn zelf!

‘Boeren zijn goed in boeren, promotie is een ander vak’, legt Jolijn uit. ‘Veel agrarisch ondernemers hebben bijzondere producten, maar niet iedereen kan zichzelf goed verkopen. Wij gaan hen daarbij helpen.’ Het label ‘Product uit het Land van de Peel’ zet boeren en streekproducten in de spotlight.

Promotiepakket: website, media en bord voor de deur

Hoe? De lekkernijen worden voorzien van een sticker met het speciaal ontworpen logo. Op het erf komt een bord of bankje zodat passanten weten dat zij hier lokale producten kunnen kopen. Ook online en in de media gaat Jolijn met de deelnemers aan de slag. ‘Op onze website krijgt iedere boer een eigen webpagina. Daarnaast gaan we campagnes draaien. Met advertenties op social media en artikelen in Groot Peelland.

Groenten, honing, jam en kaas uit de Peel

Zelf eet Jolijn zo lokaal mogelijk. ‘Ik heb een eigen moestuin. Daarnaast koop ik de meeste groenten, honing en jam in de buurt. Voor kaas ga ik altijd naar ‘t Kranenbroeks Kaasboerderijke in Brandevoort. Zelf weet ik soms ook niet goed weet waar ik nu het beste een lokaal product kan halen. Ik durf niet zomaar het terrein op te lopen van een boerderij. Meer zichtbaarheid met een bord of een bankje op het erf, zou voor mij dus ook handig zijn.’

Boerencultuur van de Peel behouden

Door haar werk hoort Jolijn veel verhalen van boeren. ‘De kwaliteit en liefde die boeren in hun producten stoppen, willen we overbrengen met dit label. En waar ik zelf ook niet bij stil stond: door lokaal te kopen is er geen kwaliteitsverlies door vervoer.’ De boeren vormen ook een belangrijk onderdeel van de cultuur van de Peel. ‘Dat moeten we behouden’, benadrukt Jolijn. ‘Als regiomarketeer wil ik ons bijzonder Peellandschap behouden en daar zelf in investeren met dit label.’

Deze boeren doen al mee

Op dit moment hebben 15 boeren zich aangemeld voor het nieuwe label. Onder andere Van der Putten Asperges en Aardbeien, Melktap De Leegvelder en Oesterzwammenkwekerij van Lieshout doen mee. ‘Ons doel is om 25 enthousiaste agrarische ondernemers samen te brengen en ons zaadje te planten. Liza Simons, projectleider Agro bij Innovatiehuis de Peel, gaat de boeren coachen om hun mooie boerderij aan consumenten te tonen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Maar we beginnen met ons label. Want er komt heel veel lekkers uit de Peel en dat willen we iedereen laten weten!’

Doe mee!

Ben jij een agrarisch ondernemer, horecaondernemer of eigenaar van een streekwinkel? Zet samen met ons de producten uit Het Land van de Peel op de kaart! Vul je contactgegevens hier in en dan houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Aanmelden kan tot 1 november 2022.

 

 

 

Product uit de Peel: onbekende oesterzwam wordt op de kaart gezet

oesterzwamkwekerij_product_uit_het_land_van_de_peel

Als derde generatie boerin weet Mariëlle van Lieshout alles van paddenstoelen. Ze ontwikkelde zelfs haar eigen zwamburger en zwamworstenbroodje. Een ‘verkooptype’ is ze niet, daarom sluit ze zich aan bij het label: Product uit het Land van de Peel. Haar doel? Meer mensen kennis laten maken met oesterzwammen.

Mariëlle vertelt: ‘Ik ben opgegroeid tussen de champignons en oesterzwammen van ons familiebedrijf in Liessel. Na een klein uitstapje als assistent-accountant, kwam ik er al snel achter dat mijn passie toch bij de paddenstoelen lag. In 2003 ben ik in het bedrijf van mijn ouders gekomen. In 2015 besloten we ons volledig te focussen op alleen de oesterzwam. In 2019 heb ik het bedrijf officieel overgenomen. Tegenwoordig kweken we zo’n 2.500 kilo oesterzwammen per week.’

Doubleganger: 50% vlees, 50% oesterzwam

Oesterzwammen zijn een onbekend en onbemind product. De consument weet vaak niet wat voor lekkere recepten er met de oesterzwam gemaakt kunnen worden. Daarom ontwikkelde ze een nieuw product. ‘In Amerika verkochten ze een burger die bestond uit rundergehakt en champignons. Dat moet ook kunnen met de oesterzwammen, dacht ik.’ Samen met lokale slager Bart Witteveen ontwikkelde ze de Doubleganger. Een hamburger die voor de ene helft bestaat uit vlees en voor de andere helft uit oesterzwammen. Het voordeel van haar burger? ‘Doordat het maar voor de helft uit vlees bestaat is deze burger gezonder dan een traditionele variant. De Doubleganger bevat minder zout, minder vet en minder calorieën maar is net zo vlezig als een burger die helemaal uit rundvlees bestaat.

Minder zout, meer smaak

Dat geld ook voor Mariëlles tweede product dat het label Product uit het Land van de Peel krijgt: het zwam worstenbroodje. Maar waarom geen 100% vega of vegan product? Dat antwoord is simpel. ‘95% van alle mensen eet vlees. Dan is de overstap naar een burger of worstenbroodje met minder vlees makkelijker dan volledig vleesvrij. Bovendien geeft het vlees smaak, die in veel vegan producten gecompenseerd wordt met zout. Dan kan een product wel geen vlees bevatten, het is niet per se gezonder.’

Oesterzwammen op de kaart zetten

Wanneer mensen een oesterzwamburger of zwam worstenbroodje proeven, zijn de reacties altijd positief. Maar het aan de man brengen, is voor Mariëlle een uitdaging. ‘Heel eerlijk, ik ben geen verkooptype. Dat zit niet in mij. Ik heb het budget niet om iemand aan te nemen voor de sales. Met mijn deelname aan dit label hoop ik dat mijn producten meer bekendheid krijgen. Wanneer restaurants de burger op hun kaart zetten, dan volgt hopelijk de consument daarna.

(P)ee(r)lijke producten

Tenslotte vindt Mariëlle duurzaamheid belangrijk. ‘Mijn doel is zo min mogelijk foodmiles. Dat mensen zo dicht mogelijk bij huis consumeren. Bewuste keuzes maken is daarbij heel belangrijk. Waarom zou je Spaanse tomaten kopen, als die ook in Nederland geteeld worden? Met dit label worden mensen gestimuleerd om meer lokale producten te eten. Probeer het eens, want er komt heel veel lekkers uit de Peel!’

Doe mee!

Ben jij een agrarisch ondernemer, horecaondernemer of eigenaar van een streekwinkel? Kom naar de proeverij op 28 november in restaurant De Rozario. Tussen 2.00-14.00 uur, tijdens een heerlijke lunch van ambassadeur Jermain, informeren wij je over de volgende stappen met het label en kun je  kennismaken met de andere geïnteresseerden. Meld je uiterlijk 18 november aan per e-mail via info@innovatiehuisdepeel.nl.

Tiny Restaurant genomineerd voor K2Prijs maatschappelijke initiatieven

Tiny restaurant genomineerd voor K2Prijs

Het Tiny Restaurant van Stichting Miep is genomineerd voor de K2Prijs. In een mobiel tiny restaurant zijn kinderen de baas over hun eigen restaurant. Het initiatief maakt samen met negen andere genomineerden kans op een geldbedrag tussen de 5.000 en 25.000 euro. Waar zou initiatiefneemster Krista Werker deze prijs voor gebruiken? ‘Een verdere uitrol van het project naar Helmond!’

De K2Challenge stimuleert maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het zo prettig en probleemloos mogelijk opgroeien van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Brabant. Initiatieven konden zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de K2Prijs, een stimuleringsprijs van minimaal 5.000 en maximaal 25.000 euro om hun idee of initiatief te realiseren of verder uit te werken. Dat resulteerde in 31 inschrijvingen uit alle delen van Brabant met zeer gevarieerde ambities, doelen en doelgroepen. Een breed samengestelde jury koos op 26 september tien finalisten. Op de finaledag op 8 oktober pitchen zij hun live in Waalwijk. Twee of drie winnaars gaan met de eer strijken.

Meer dan restaurantje spelen

De kinderen runnen zelf het Tiny Restaurant. Initiatiefneemster Krista Werker benadrukt dat dit verder gaat dan een menuutje samenstellen en gerechten serveren. ‘Dit project gaat ook over identiteit. De eerste stap is het bedenken van een naam voor het restaurant. Wie ben ik? Wie zijn mijn gasten? En hoe vertaal je dat naar je persbericht en uitnodigingen? Daarna is het tijd om de menukaart te maken en ingrediënten in te kopen. Wij werken samen met lokale boeren en producenten van gezonde voeding. De verhalen die de kinderen horen van de boer, kunnen zij vervolgens vertellen aan hun gasten tijdens het opdienen. Van grond tot mond noemen we dat.’

Uitrollen naar Helmond

Waar zou het geldbedrag voor gebruikt worden? ‘Onze ambitie is om het Tiny Restaurant verder uit te rollen naar Helmond. Het restaurant is mobiel, nu zoek ik nog de juiste partners. Ik denk dan vooral aan studenten en kennisinstellingen uit Helmond. Aan hen zou ik willen vragen hoe we lokale bedrijven kunnen verbinden met kinderen. Zodat zij weten dat bijvoorbeeld witlof uit Helmond komt van Raijlof.’

Tiny restaurant genomineerd voor K2Prijs  Tiny restaurant genomineerd voor K2Prijs

Help het Tiny Restaurant naar Helmond

Wil jij Krista en Stichting Miep met het uitbreiden van het Tiny Restaurant netwerk naar Helmond? Neem dan contact op met Krista Werker via info@stichtingmiep.nl of 06-20466555. Meer weten over de K2Prijs? Bekijk hier alle finalisten.

Stikstofcrisis in de landbouw? Deze boeren uit de Peel zijn klaar voor een natuurinclusieve toekomst!

Innovatiepark de Vlier

De boeren zijn volop in nieuws wanneer het gaat over stikstof. Maar wist je dat er in de Peel diverse innovatieve agroprojecten zijn die de uitstoot aanzienlijk verminderen? Deze agro ondernemers gebruiken de crisis als kans om de landbouw natuurinclusief en toekomstbestending te maken. Wij zetten een aantal initiatieven in de verdiende spotlight.

Natuurinclusieve landbouw, wat is dat nu eigenlijk precies? Liza Simons, projectmanager Agro bij Innovatiehuis de Peel legt uit: ‘Natuurinclusieve landbouw is een manier van boeren waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Boeren waardoor de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren, toeneemt. En de boer moet natuurlijk financieel goed rondkomen. In de Peel zijn er verschillende ondernemers die de gouden combinatie tussen goed boeren voor de natuur én hun eigen onderneming gevonden hebben.’

Lisdodde: van waterbuffer tot bouwisolatie

Een van hen is Janke van Dijk. Na haar hbo-opleiding tuin- en akkerbouw kon ze zo beginnen in het bessenbedrijf van haar ouders. Toch koos ze haar eigen pad. Als eigenaar van PaludiPlants is ze gespecialiseerd in natte teelten met diverse toepassingsmogelijkheden. ‘Veel mensen kennen de lisdodde als waterbuffer, maar met deze inheemse plant uit de Peel is nog zoveel meer mogelijk. De vezels zijn supersterk én isolerend. Die eigenschappen komen van pas in de bouw. Zo kun je de skeletbouw en de isolatie volledig maken van de toppen van de lisdodde. Samen met de bouwsector onderzoek ik hoe we de lisdodde hiervoor het beste kunnen gebruiken!’

Deurnese varkenshouders innoveren samen

Vijf agrarische ondernemers uit Deurne hebben de handen ineengeslagen om de uitstoot van onder meer ammoniak terug te dringen. Onder de naam Innovatiepark de Vlier ontwikkelen de varkenshouders een uniek, innovatief integraal systeem. Hiermee hopen zij de uitstoot van hun bedrijven veel verder terug te dringen dan de wettelijke norm.

Compenseer CO2 uitstoot op bosboerderij Janmiekeshoeve

Al in 2018 gooide agrarisch ondernemer John Heesakkers uit Mariahout het roer om. Hij sloot de deuren van zijn biologische melkveehouderij en vormt zijn land om tot bosboerderij. Op een perceel van 18 hectare komt een voedselbos van vruchtbomen, struiken en gewassen én ruimte voor de natuur. Particulieren en bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen compenseren, kunnen dit lokaal doen door de Janmiekeshoeve te steunen. Zo plantte ABN Amro 2000 bomen voor het 300-jarig jubileum van de bank.

LuPeel: Lupine uit onze Peel

Veel mensen kennen lupine als bloem, maar in de bloemblaadjes zit een bijzonder eiwitrijke peulvrucht verstopt. De akkers van de Peel zijn bij uitstek geschikt voor het verbouwen van lupine. Het doel? De lupine  in de Peel op de (menu)kaart te zetten bij chefkoks, consumenten en boeren. Zo draagt het LuPeel project bij aan de Nationale Eiwitstrategie van Nederland én vermindert deze vleesvervanger de stikstofuitstoot van veehouders.

Meer weten over de duurzame innovatieve agro projecten uit de Peel? Neem dan contact op met Liza Simons, projectmanager agro.

Kaasmaker Harm van Dijk uit de Rips is genomineerd voor de ADS innovatieprijs

Onze zuivel

In 2020 zocht laborant Harm van Dijk een nieuwe uitdaging. Bij voorkeur als ondernemer in de agrosector waarin hij in opgroeide. Hij las het artikel van erfkazer Henk van der Schoor en nam contact op met Innovatiehuis de Peel. Na een opleiding kaasmaken en het vinden van een compagnon maakte Harm met succes de carrièreswitch naar kaasmaker. Vandaag maakt hij met zijn bedrijf onder de naam ‘Onze Zuivel’ kazen voor boeren. Een mooie kans voor melkveehouders om van hun melk kaas te laten maken, vond de jury van de Agrarische Dagen in Someren. Het levert Harm dan ook een nominatie op voor de innovatieprijs.   

Harm van Dijk woont in De Rips samen met zijn vriendin Willeke en dochter Lotte. ‘Ik ben eigenlijk opgeleid als laborant. In die rol werkte ik ook ruim 5 jaar bij een dierenarts. Ik had het daar goed naar mijn zin, maar op een gegeven moment kreeg ik toch de kriebels. Ik wil iets anders gaan doen, een onderneming beginnen voor mijzelf. En dan het liefst in de agrarische sector waarin ik ben opgegroeid en waar mijn passie ligt. En toen kwam het artikel over erfkazer Henk van der Schoor voorbij.’

2021: start van Onze Zuivel

Hierop nam Harm contact op met Innovatiehuis de Peel. Zij brachten hem in contact met erfkazer Henk. ‘Ik ging bij zijn mobiele kaasmakerij kijken en zag meteen potentie. Op de terugweg bedacht ik al hoe ik het wilde gaan doen.’ Onze agro-projectleider Liza Simons bracht Harm vervolgens in contact met ondernemer Iwan Gijsbers. De heren hadden meteen een goede klik. ‘Ik presenteerde mijn plannen aan Iwan en samen besloten we ervoor te gaan. In 2021 zijn we officieel gestart met ons bedrijf Onze Zuivel.’

Zonder extra werk je bedrijf verbreden

Anders dan bij de erfkazer, maakt Harm zijn kazen niet op locatie bij de boer. ‘Tijdens mijn kaasmaakopleiding, leerde ik dat er veel voedselveiligheidsregels zijn voor het maken van kaas met rauwe melk. Pasteuriseren is dan ook het ‘nieuwe normaal’. Dat maakt het ook makkelijker voor de boeren. Wij halen de melk op bij de boer en hij krijgt er zijn eigen kaas voor terug. De kazen maak ik op onze eigen productielocatie in De Rips.’ Als extra service kan de kaas ook geportioneerd en verpakt worden. ‘Zo heeft de boer eigenlijk geen werk aan de kaasproductie en kan hij toch zijn bedrijf verbreden.’

Interesse uit de Peel tot Zuid-Limburg

Op dit moment richt het bedrijf zich op melkveeboeren met een eigen winkel of melktap. ‘Voor hen is het een eenvoudige uitbreiding van hun assortiment’, legt Harm uit. Momenteel zijn er vier klanten: boerderij Op den hoek in de Mortel, zuivelboerderij De Lage Broekkant in Beek en Donk, ‘t Nuenens Zuivelhuisje en de Leegvelder uit Deurne. Een bezoeken aan andere geïnteresseerde staan al gepland. Sinds de website van Onze Zuivel begin dit jaar live ging, neemt de animo toe. ‘Tot aan Zuid-Limburg toe tonen boeren interesse, dat geeft vertrouwen voor de toekomst!’

Kaas als brug tussen boer en burger

Over de toekomst denken de ondernemers ook al na. ‘Onze stip aan de horizon is het verbreden van onze dienstverlening naar het maken van verschillende zuivelproducten in combinatie met eigen verkoop. Zo kunnen wij ook meerwaarde bieden aan boeren zonder boerderijwinkel. Wij verkopen hun kaas of een ander zuivelproduct en vertellen daarbij hun persoonlijke verhaal.’ De kazen ziet Harm als ideaal middel om de afstand tussen boeren en burgers te verkleinen. ‘Boeren hebben passie voor hun vak. Dat proef je terug in hun producten. Met kaas kun je als boer jouw verhaal vertellen aan de consument. Zo sla je een brug naar de burger.’

Vereerd met nominatie

De nominatie voor de Innovatieprijs ziet Harm dan ook als een groot compliment. ‘Onze ambitie is om melk meer toegevoegde waarde geven. Melk is een prachtig, zuiver en natuurlijk product, wat het verdiend om gewaardeerd te worden. Dat wij in de running zijn voor deze prijs, zien we dan ook als een eer. Niet alleen voor ons zelf, maar vooral voor onze sector.’

Deurnese varkenshouders van ‘Innovatiepark de Vlier’ genomineerd voor ADS Innovatieprijs

Innovatiepark de Vlier

Vijf agrarische ondernemers uit Deurne hebben de handen ineengeslagen om de uitstoot van onder meer ammoniak terug te dringen. Onder de naam Innovatiepark de Vlier ontwikkelen de varkenshouders een uniek, innovatief integraal systeem. Hiermee hopen zij de uitstoot van hun bedrijven veel verder terug te dringen dan de wettelijke norm. De jury van de Agrarische Dagen Someren (ADS) nomineerden de boeren en hun samenwerkingsinitiatief voor de Innovatieprijs. 

De agrarische sector is continu aan veranderingen onderhevig. De vijf varkenshouders die hun krachten gebundeld hebben binnen Innovatiepark de Vlier, zochten een manier om hun bedrijf zo in te richten dat ze klaar zijn voor de toekomst. Dat doen zij onder de naam Innovatiepark de Vlier. ‘Samenwerken is essentieel voor de unieke gebiedsgerichte aanpak’, aldus Angelo Swinkels, voorzitter van Innovatiepark de Vlier.

Uitstoot aanpakken bij de bron

Het doel van de vijf ondernemers is om de geur- en ammoniakemissie van hun varkensbedrijven flink te reduceren. Hiervoor hebben zij een integraal systeem ontwikkeld dat de uitstoot bij de bron aanpakt. ‘Door de uitwerpselen van de dieren eerst op te vangen in een kelder en te verdunnen met water, wordt het percentage ammoniak al flink verlaagd. Ammoniak is een belangrijke veroorzaker van de stikstofuitstoot. Dit water en mestmengsel wordt op één van de locaties bewerkt en gezuiverd met behulp van een proces dat lijkt op dat van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met pijpleidingen worden de bedrijven met elkaar verbonden. Op deze manier kunnen transporten over de weg worden vermeden. Door geuren ammoniakarme meststoffen te maken, nemen ook de emissies bij het bemesten van het land flink af.

Procedure

Om dit alles voor elkaar te krijgen, onderhouden de varkenshouders al sinds het begin nauwe contacten met gemeente en provincie. Binnen het platform Vitaal Platteland, zijn de boeren geselecteerd als proeftuin. Ook de nominatie voor de ADS Innovatieprijs, opent deuren voor de boeren. ‘We wijken met ons plan af van de gebaande paden. We kiezen niet voor chemische luchtwassers die alleen ammoniak aanpakken, maar voor oplossingen die tegelijkertijd geur, broeikasgassen, en leefklimaat verbeteren en bovendien brandveiliger zijn. Daarnaast kiezen we voor continue monitoring van de uitstoot en hierin zijn we transparant. Met de gemeente Deurne hebben we constructieve gesprekken gevoerd. Het vijftal hoopt dat ook de provincie gelooft in hun plannen.

Multi-inzetbare lisdodde genomineerd voor ADS Innovatieprijs

Al tijdens haar studie ontdekte Janke van Dijk haar passie voor innovatie. ‘Ik houd ervan om nieuwe dingen te verzinnen.’ Natte teelten, gewassen die groeien op vochtige grond of in het water, zijn in basis niet nieuw. Al heel lang wordt er riet voor daken van woningen geteeld. Wat wél nieuw is, is natte teelt op grote schaal voor diverse doeleinden; van waterbuffer tot bouwisolatie. Dat is dan ook precies de reden waarom Janke genomineerd is voor de ADS Innovatieprijs. Natte teelten zoals de lisdodde zijn multi-inzetbaar!

Een van de natte gewassen die Janke teelt is de lisdodde. Deze plant kun je voor meerdere doelen gebruiken en dat weten veel mensen nog niet. ‘Dat is ook de reden waarom ik genomineerd ben voor de Innovatieprijs van de Agrarische Dagen in Someren (ADS). Ik wil meer boeren en burger laten zien dat je meer kunt doen dan de lisdodde inzetten als waterbuffer. Die toepassingsmogelijkheid onderzocht ik voor mijn afstudeeropdracht bij Waterschap De Dommel. Mijn onderzoek ging over de teeltmogelijkheden op de oevers rondom meanderende (kronkelende) wateren. Hieruit kwam naar voren dat lisdodden goed ingezet kunnen worden als natuurlijke waterbufferzone. Een andere positieve eigenschap is dat lisdodden bekend staan als waterzuiveraar. Ze transporteren zuurstof naar de wortels waardoor aerobe bacteriën zich kunnen vormen rondom de wortels. Deze bacteriën breken nitraten, nitrieten en fosfaten af. Dat is weer goed voor het landschap en het milieu.’

Salade, chips of dip

Wat veel mensen ook niet weten, is dat vrijwel alle delen van de lisdodde eetbaar zijn. ‘Het stuifmeel uit de bloemen kun je gebruiken als bloem om mee te bakken. In het voorjaar kun je de jonge knoppen en de witte binnenkant van jonge scheuten eten. Gewoon rauw. En ook de zaden kun je na roosteren eten.’ Op haar website deelt Janke haar recepten voor een paardenbloem salade, lisdodde chips en dips. Met lisdodde als ingrediënt richt PaludiPlants zich niet alleen op particulieren, maar ook op koks en andere agrarisch ondernemers zoals voedselboseigenaren.

Bouwen en isoleren met lisdodde

Met deze inheemse plant uit de Peel is nog zoveel meer mogelijk. ‘De vezels van lisdodden zijn zowel supersterk als isolerend. Die eigenschappen komen van pas in de bouw. Zo kun je zowel de skeletbouw als de isolatie volledig maken van de toppen van de lisdodde. Na het oogsten vermaal je de bovenkant en pers je de plant tot platen.’ Janke benadrukt dat deze toepassing nog in ontwikkeling is. ‘Er wordt veel onderzoek gedaan. Het bouwmateriaal moet bestand zijn tegen het Nederlandse weer met wind, regen en sneeuw. In Duitsland zijn ze hier al verder mee. Daar zijn er al kleine dorpjes met Tiny houses van biobased bouwmaterialen met lisdodden. Nu wij nog!’

Toekomstplannen

En wat zijn Janke’s plannen voor de toekomst? ‘Ik wil mijn bedrijf verder uitbouwen, zodat ik ervan kan leven. De publiciteit rondom de Innovatieprijs draagt daar al aan bij. Daarnaast heeft mijn vriend een melkveelbedrijf in de Peel. Samen willen we hier blijven en onze bedrijven combineren en elkaar versterken. Zo ben ik aan het onderzoeken of we een groot perceel kunnen aanleggen om lisdodden te telen en hiervan een koeienbrok te maken. Bij al onze plannen zijn we afhankelijk van onze omgeving en regelgeving. We gaan zien wat de toekomst ons brengt!’

De toekomst van de boeren in de Peel, hoe ziet die eruit? Ontdek het tijdens de open dag van AgroProeftuin de Peel

Agroproeftuin de Peel

De innovatieve boeren van proeflocatie AgroProeftuin de Peel onderzoeken de mogelijkheden van kringlooplandbouw op hun proefvelden. Op vrijdag 15 juli vertellen zij over hun visie en ervaringen tijdens de open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Boeren en burgers zijn welkom voor een rondleiding langs de duurzame landbouw-experimenten.

Bezoekers krijgen op de proeflocatie een rondleiding langs de 16 proefvelden met o.a. de teelt van eiwitrijke gewassen, biologische luizenbestrijding in aardappelen en een proef met jaarrond voedergewassen telen. De initiatiefnemers van de proefvelden vertellen over deze nieuwe teelten en hun ervaringen tot nu toe. Het zijn allemaal experimenten die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, aan verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer.

Initiatiefnemers met lef

De initiatiefnemers van de proefvelden hebben lef. Zij steken hun nek uit om de agrarische voedsel productie in de Peel met flinke stappen te verduurzamen. Zij krijgen van AgroProeftuin de Peel de ruimte om te experimenteren en te leren in de praktijk. Het doel is teeltervaringen op te doen, afzetkanalen te creëren en alle opgedane kennis te delen met andere telers.

Programma

Bezoekers die de open dag willen bezoeken, zijn welkom van 10 tot 13 uur of van 13 tot 16 uur. In de ochtend en in de middag zijn er georganiseerde rondleidingen. De ochtendgroep sluit af met een lunch; de middaggroep met een borrel. Lunch en borrel bevatten producten die geteeld worden op de proeflocatie en in de regio.

Aanmelden

Wil je meer informatie of direct aanmelden? Stuur dan een mail naar AgroProeftuin de Peel of bezoek de website.

Van waterbuffer tot bouwisolatie: Janke van Dijk teelt de multi-inzetbare lisdodde

Na het afronden van haar hbo-opleiding tuin- en akkerbouw kon Janke van Dijk zo beginnen in het bessenbedrijf van haar ouders. Toch koos ze ervoor om haar eigen pad te bewandelen. ‘Ik had niets te verliezen, dus begon ik voor mezelf met mijn eigen niche teelten.’ Als eigenaar van PaludiPlants is ze gespecialiseerd in natte teelten met diverse toepassingsmogelijkheden; van waterbuffer tot bouwisolatie.

 Al tijdens haar studie ontdekte Janke haar passie voor innovatie. ‘Ik houd ervan om nieuwe dingen te verzinnen. Natte teelten, gewassen die groeien op vochtige grond of in het water, zijn in basis niet nieuw. Al heel lang telen we bijvoorbeeld riet voor op daken van woningen. Wat wél nieuw is, is natte teelt op grote schaal voor diverse doeleinden. Daardoor bereik ik nu een groter publiek. Ik verwacht dat natte teelten de komende vijf tot 10 jaar de toekomst wordt.’

Lisdodde: één plant, diverse mogelijkheden

Een van de natte gewassen die Janke teelt is de lisdodde. Deze plant kun je voor meerdere doelen gebruiken. ‘Mijn afstudeeropdracht bij Waterschap De Dommel ging over de teeltmogelijkheden op de oevers rondom meanderende (kronkelende) wateren. Hieruit kwam naar voren dat lisdodden goed in gezet kunnen worden als natuurlijke waterbufferzone. Een andere positieve eigenschap is dat lisdodden bekend staan als waterzuiveraar. Ze transporteren zuurstof naar de wortels waardoor aerobe bacteriën zich kunnen vormen rondom de wortels. Deze bacteriën breken nitraten, nitrieten en fosfaten af. Dat is weer goed voor het landschap en het milieu.’

Salade, chips of dip

Wat veel mensen niet weten, is dat vrijwel alle delen van de lisdodde eetbaar zijn. ‘Het stuifmeel uit de bloemen kun je gebruiken als bloem om mee te bakken. In het voorjaar kun je de jonge knoppen en de witte binnenkant van jonge scheuten eten. Gewoon rauw. En ook de zaden kun je na roosteren eten.’ Op haar website deelt Janke haar recepten voor een paardenbloem salade, lisdodde chips en dips. Met lisdodde als ingrediënt richt PaludiPlants zich niet alleen op particulieren, maar ook op koks en andere agrarisch ondernemers zoals voedselboseigenaren.

Bouwen en isoleren met lisdodde

Met deze inheemse plant uit de Peel is nog zoveel meer mogelijk. ‘De vezels van lisdodden zijn zowel supersterk als isolerend. Die eigenschappen komen van pas in de bouw. Zo kun je zowel de skeletbouw als de isolatie volledig maken van de toppen van de lisdodde. Na het oogsten vermaal je de bovenkant en pers je de plant tot platen.’ Janke benadrukt dat deze toepassing nog in ontwikkeling is. ‘Er wordt veel onderzoek gedaan. Het bouwmateriaal moet bestand zijn tegen het Nederlandse weer met wind, regen en sneeuw. In Duitsland zijn ze hier al verder mee. Daar zijn er al kleine dorpjes met Tiny houses van biobased bouwmaterialen met lisdodden. Nu wij nog!’

Toekomstplannen

En wat zijn Janke’s plannen voor de toekomst? ‘Ik wil mijn bedrijf verder uitbouwen, zodat ik ervan kan leven. Daarnaast heeft mijn vriend een melkveelbedrijf in de Peel. Samen willen we hier blijven en onze bedrijven combineren en elkaar versterken. Zo ben ik aan het onderzoeken of we een groot perceel kunnen aanleggen om lisdodden te telen en hiervan een koeienbrok te maken. Bij al onze plannen zijn we afhankelijk van onze omgeving en regelgeving. We gaan zien wat de toekomst ons brengt!’

Na 30 jaar boeren overstappen naar een baan in de techniek? Dat kan!

baan zoekt boer_event

Stel, je bent al 30 jaar varkensboer. Tijden veranderen en milieuregels wordt strenger. Je overweegt om je bedrijf te sluiten. Maar wat dan? Hoe vind je als ex-boer een nieuwe baan? Voor deze boeren organiseerde Innovatiehuis de Peel samen met Filias en Techniekcentrum Brainport de ‘Baan zoekt Boer’ kennismakingsbijeenkomst in Deurne. De opkomst was goed. Zeven boeren uit de Peel ontdekten dat er veel meer mogelijkheden zijn in de techniek, dan ze van tevoren dachten.

Steeds meer boeren sluiten de staldeuren. Tegelijkertijd is er een tekort aan goede technische vakmensen. Voor Innovatiehuis de Peel dé reden om boeren en techniek samen te brengen. Op 13 mei vond de tweede Baan zoekt Boer bijeenkomst plaats bij Techniekcentrum Brainport in Deurne. Liza Simons , projectmanager Agro bij Innovatiehuis de Peel, legt uit: ‘Hier kunnen boeren op een laagdrempelige manier kennismaken met potentiële werkgevers en omscholingsmogelijkheden.’ Het Innovatiehuis bundelt voor dit project de krachten met drie partners. Werving- en selectiebureau Filias richt zich op het matchen van oud-boeren en potentiële werkgevers. Techniekcentrum Brainport en ROC Ter Aa verzorgen passende technische opleidingen.

Boeren hebben werkgevers veel te bieden

Wat opvalt deze editie is dat de meeste aanwezigen varkenshouders zijn, niet meer fulltime werken en 50+ zijn. Ze zijn nog bezig met het afbouwen van hun bedrijf en te jong en energiek om achter de geraniums te gaan zitten. Wat ze zoeken? Een baan met veel afwisseling, in de buitenlucht en flexibiliteit. En dat kan in de techniek! Accountmanager Sara Brouwers van Filias helpt de boeren graag aan een nieuwe baan. ‘Tijdens de bijeenkomst heb ik kort kennis gemaakt met alle bezoekers. Ik zie heel veel potentie in hen. Boeren hebben vaak, zonder dat ze het zelf weten, veel technische kennis. Zo sprak ik een boer die zijn eigen loods gebouwd heeft, van elektra, hydraulisch, pneumatische werkzaamheden tot constructiewerk. Hij deed alles zelf. Voor deze boer zie ik veel mogelijkheden! Ik heb dan ook met alle deelnemers afgesproken dat we een individueel gesprek gaan plannen. Zo kan ik de boeren beter leren kennen en kennis laten maken met potentiële werkgevers.

Nooit te oud om te leren

Wie vanuit zijn of haar eigen bedrijf nog niet voldoende technische kennis heeft, of bepaalde vaardigheden mist kan zich laten bij- of omscholen. ‘Moet ik dan weer helemaal vooraan beginnen?’ was een veel gestelde vraag van de boeren. Dat hoeft zeker niet. ‘Wanneer je opleiding bij ons volgt, dan bekijken we eerst samen welke vaardigheden iemand al heeft’, legt Nard Neervens van Techniekcentrum Brainport uit. ‘Aan de hand daarvan bepalen we op welk niveau je instroomt. ‘Ook adviseren de opleiders welke studie het beste bij iemand. ‘We bieden diverse Leven lang ontwikkelen-cursussen en opleidingen aan, zowel op mbo als hbo-niveau. Deze zijn speciaal voor werkenden en werkzoekenden. Dus beheers je een bepaalde vaardigheid (nog) niet? Dan staat dat een overstap naar de techniek niet in de weg!’

Volgende Baan zoekt boer editie

De organisatoren kijken tevreden terug op de bijeenkomst. Nard: ‘Veel boeren gaven aan dat ze de kleinschaligheid fijn vonden. Geen grote banenmarkt, maar veel ruimte voor een persoonlijk gesprek met ons als organisatie, maar ook onderling met andere boeren die in hetzelfde schuitje zitten.’ Liza kijkt alvast vooruit. ‘Voor de volgende editie willen we een combinatie maken tussen boeren en andere sectoren. Zoals zorg en onderwijs. Ook hier geloven we dat boeren een goede match zouden zijn voor werkgevers die staan te springen om goede krachten.’

Bijeenkomst gemist?

Ben jij boer en overweeg jij de overstap naar een nieuwe baan? Wil jij de volgende Baan zoekt Boer bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met Liza Simons.

 

 

Ontdek het lupineboontje van de toekomst bij ‘The Protein Showcase’ op Floriade Expo

Hoe ziet het voedsel voor de toekomst eruit? Dat kun je beleven tijdens de The Protein Showcase op Floriade Expo 2022. In de 1.800 m2 grote beleefakker komen verschillende eiwitrijke gewassen tot bloei komen waaronder de lupine uit de Peel. Een ware ontdekkingstocht op eiwitgebied, waar alle zintuigen geprikkeld worden.

‘The Protein Showcase’ is een beleefakker over de eiwittransitie in Nederland met zes eiwitgewassen: veldbonen, lupine, quinoa, soja, kikkererwten en rode bonen. Doel van dit initiatief is om de productie en consumptie van meer plantaardige en alternatieve eiwitten te stimuleren. Dat draagt eraan bij om een betere balans tussen dierlijk en plantaardig eten voor de mens te realiseren én het gebruik van landbouwgrond te optimaliseren. Het Nederlandse klimaat leent zich prima voor de grote diversiteit aan eiwitrijke gewassen, zoals lupine, quinoa, kikkererwt, bruine boon, veld- en sojaboon. Maar ook granen, noten, zeewieren en paddenstoelen vinden in Nederland een goede voedingsbodem. De gezaaide gewassen op de beleefakker komen nu op. Half juni zijn ze ongeveer een meter hoog.

Akker, kas en belevingsroute

De akker bestaat uit een proefveld in de vorm van strokenteelt met diverse eiwitrijke gewassen. Midden op de akker inspireert een kas de bezoeker met een veelzijdige expositie over de eiwittransitie in Nederland. Via een route over de belevingsakker kan de bezoeker meer te weten komen over de gewassen én de eiwittransitie. Van ‘grond tot mond’ komen in vijf ludieke activiteiten en verschillende thema’s aan bod.

Vijf ludieke activiteiten

Zo zoomt de Bodemkijker in op meerwaarde van een gezonde bodem. De Zadenbank zet biodiversiteit centraal, waarbij de bezoeker een zadenmix kan meenemen. Het Veldportret geeft bezoekers mee dat eiwitrijke gewassen dichtbij geteeld worden. De Krachtpatser gaat via een work-out in op de bijdrage van groene proteïne aan gezondheid. Ten slotte nodigt Tafelpraat bezoekers uit om te stemmen welk gerecht ze het meeste aanspreekt. En vergeet niet om met de optische illusie je eigen portret te maken! Kortom, genoeg te ontdekken voor iedereen en daarna thuis aan de slag met de zaden en recepten.

Green Deal tekenen

Op en rond de kavel worden de komende maanden diverse evenementen georganiseerd. Onder meer door ondernemers die met plantaardige eiwitten bezig zijn. In de zomer zal de bovendien de Green Deal Eiwitrijke Gewassen door twee ministers en een groot aantal ondernemers getekend worden.

Samenwerkingspartners

Deze beleefakker op Floriade is een initiatief van de provincies Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en de Flevo Veldbonenboeren Groep. Namens de provincie Noord-Brabant wordt het LuPeel project gepresenteerd: het eiwitrijke lupine boontje uit onze regio. Het doel van dit initiatief is om zoveel mogelijk overheden, organisaties, ondernemers die al actief bezig zijn met de eiwittransitie bij de invulling te betrekken. Dat kunnen ze ter plekke bijvoorbeeld doen door aan relaties of bezoekers recepten te tonen en laten proeven en evenementen te organiseren.

Kijk voor meer informatie op The Protein Showcase.

Robert Saris combineert twee passies op eigen erf: een melkveebedrijf en een metaalbedrijf

Als kind had Robert Saris niet zo’n interesse in de koeien van zijn ouders. Wel was hij altijd bezig met techniek. Nadat zijn vader stopte met het melkveefamiliebedrijf, hielden ze nog één kalfje van de laatste koe. Het bloed kruipt uiteindelijk toch waar het niet gaan kan. Vandaag de dag houdt Robert samen met zijn vader 60 melkkoeien. Een ongebruikte stal gebruikt hij voor zijn andere passie: zijn eigen metaalbedrijf.

Zijn werkdag begon vanochtend al om vier uur. ‘Er werd een koe geladen’, vertelt Robert. ‘Toen ben ik maar gelijk begonnen met het voeren van de koeien en alle andere boerderijtaken. Zo kan ik vanmiddag aan de slag in de werkplaats van mijn metaalbedrijf.’ Het is een typische werkdag voor de boerenzoon uit Ommel die eigenlijk nooit zoveel interesse in koeien en het melkveebedrijf van zijn ouders had. ‘Mijn zus zou het bedrijf eigenlijk overnemen. Helaas is zij veel te vroeg overleden door een verkeersongeluk. In 2009 heeft mijn vader voor de laatste keer al onze koeien gemolken en zijn melkquotum verkocht. Toen stonden de stallen leeg…’

Samen het vak weer oppakken

Al die tijd werkte Robert in loondienst als werktuigbouwkundige. Het bloed kruipt uiteindelijk toch waar het niet gaan kan. Mijn vader hield het laatste kalf wat hij had aan. In 2012 kochten vader en zoon er toch weer enkele kalfjes bij. ‘Als hobby pakten we het vak samen weer op. In 2015 bouwden we een nieuwe stal met melkrobot. We wilden uitbreiden naar 130 koeien, maar door nieuwe milieuregelgeving mochten we, onbegrijpelijk maar waar, maar 60 koeien houden…’

Passie voor metaal

Als ZZP’er kan hij nu zijn twee passies combineren. ‘In mijn jeugd werkte ik na school al bij constructiebedrijven. Werken met metaal doet iets met me.’ Na een carrière in loondienst begint Robert voor zichzelf. ‘Ik werk met staal, RVS en aluminium. Hiermee maak ik diverse producten zoals informatieborden, bordessen, bouwconstructies, aanpassingen van machines in bijvoorbeeld de foodsector.’ Een ander voordeel van de combinatie agro en techniek? ‘Als ‘boer’ miste ik de hoeveelheid van de sociale contacten. Je staat toch het grootste deel van de dag tussen de koeien of je bent rondom het bedrijf bezig. Voor mijn metaalbedrijf heb ik veel contact met klanten. Ik denk mee met hun eisen en wensen, kom de boel inmeten, maak indien gewenst een 3D-ontwerp, maak de onderdelen in de werkplaats en monteer wanneer van toepassing. Verder doe ik ook regelmatig onderhoud bij andere productiebedrijven. Mijn wereld wordt zo wat groter dan alleen de boerderij.’

Samen de schouders eronder

Met twee bedrijven zijn het nog altijd lange werkdagen voor Robert. ‘De koeien hebben gewoon aandacht nodig. Dat is logisch. En ook mijn metaalklanten wil ik natuurlijk absoluut niet laten zitten. Soms vind ik het wel een uitdaging om alles ingepland te krijgen. Ik kan ook niet zo goed ‘nee’ zeggen. Ik help mensen graag persoonlijk vooruit en houd de lijnen kort. Ik ben dan ook erg blij met de hulp van mijn vader. Nog altijd zorgt hij mee voor de koeien.’

Toekomst

En hoe ziet Robert de toekomst? ‘Soms zeg ik tegen mijn vader weleens gekscherend dat onze koeien het maar goed hebben. Met twee man verzorgen we hier slechts 60 koeien. Dat is te weinig om een goede toekomst te hebben als ‘boer’. Ik vind de fosfaatregelgeving en stikstoffenwetten lastig. Deze drukken op het toekomstperspectief van ons melkveebedrijf. Gelukkig kan ik het combineren met mijn metaalbedrijf. Daar is steeds meer vraag naar en zit in de lift. Ik hoop dat ik zo mijn beide passies kan blijven combineren op ons erf!’

Ook boer met interesse in techniek?

Ben jij ook een (ex)-boer die graag een carriereswitch zou willen maken? Dan is ons project Baan zoekt Boer wellicht wat voor jou. Hier matchen we boeren met werkgevers uit de techniek.

Boeren maken kennis met techniek tijdens Baan zoekt Boer bijeenkomst

De groep boeren die de staldeuren dichttrekt groeit. Tegelijkertijd is er een tekort aan technische vakmensen. Om boeren kennis te laten maken met techniek vindt op vrijdag 13 mei de ‘Baan zoekt Boer’ kennismakingsbijeenkomst plaats bij Techniekcentrum Brainport in Deurne.

Voor deze bijeenkomst bundelen Innovatiehuis de Peel, werving- en selectiebureau Filias, opleiders Techniekcentrum Brainport en ROC ter AA en diverse technische werkgevers uit de Peel hun krachten. Liza Simons, agro projectleider bij Innovatiehuis de Peel, legt uit: ‘De veranderingen in de agrarische sector en het tekort aan werknemers in de techniek waren voor ons als Innovatiehuis De Peel aanleiding om contact te leggen met werving- en selectiebureau Filias en Techniekcentrum Brainport. Samen zijn we het project ‘Baan zoekt boer’ gestart. Op 13 mei nodigen wij alle boeren die meer willen weten over werken in de techniek van harte uit om kennis te maken met deze sector.’

Boeren hebben alles in huis

Voor veel boeren is een overstap naar een andere sector en baan een grote stap. Werving- en selectiebureau Filias begeleidt hen hierbij. Accountmanager Sara Brouwers: ‘Oud-boeren die door veranderende wet- en regelgeving of om andere redenen stoppen met hun  boerenbedrijf beschikken over diverse skills. Werkgevers staan om ex-boeren te springen. Het zijn vaak betrokken medewerkers, ze hebben verstand van techniek, zijn ondernemend en ook nog eens leergierig. Het probleem is echter dat ze nooit gesolliciteerd hebben en denken dat ze geen goede kandidaat zijn, omdat ze niet het juiste papiertje hebben. Veel bedrijven en recruiters haken dan af. Maar wij niet! Wij maken graag tijd om de talenten van boeren te achterhalen en hen te matchen met een technische werkgever uit de Peel.’

Omscholing naar de techniek

Wie vanuit zijn of haar eigen bedrijf nog niet voldoende technische kennis in huis heeft, kan zich laten bij- of omscholen. ‘Techniek is heel divers’, legt Nard Neervens van Techniekcentrum Brainport uit. ‘Van constructie en laswerk, tot hydrauliek en technisch tekenen. Je moet tekeningen kunnen lezen en vanuit een programma of opdracht werk kunnen uitvoeren. Kun je dat (nog) niet? Dan staat dat een overstap naar de techniek niet in de weg! Wij bieden in ons techniekcentrum omscholing aan waarbij agrarisch ondernemers zo kunnen instromen.’

Boeren die een overstap naar de techniek overwegen kunnen zich hier aanmelden voor de kennismakingsbijeenkomst van Baan zoekt Boer.

Hendrikx Daksystemen biedt ex-boeren een nieuwe baan

Steeds meer boeren overwegen een overstap naar een baan in loondienst. Innovatiehuis de Peel en werving- en selectiebureau Filias matchen oud-boeren met potentiële werkgevers en Techniekcentrum Brainport begeleidt de omschooling. Antoon Sonnemans, directeur van Hendrikx Daksystemen in Someren, biedt ex-boeren die op zoek zijn naar nieuw werk graag een baan aan in zijn bedrijf.

‘Boeren hebben de juiste mentaliteit’, aldus Antoon. ‘In mijn familie zit een aantal agrarisch ondernemers met een boerenbedrijf. Wat ik bij hen zie is dat boeren een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Dat mis ik nog wel eens op de huidige arbeidsmarkt.’ De werkzaamheden bij een dakdekkersbedrijf sluiten volgens Antoon goed aan bij de manier waarop boeren werken op de boerderij. ‘Boeren zijn gewend om buiten te werken en vrijheid te hebben. Dat is bij ons ook zo. Daarnaast zijn boeren vaak handig en hebben een goed technisch inzicht. Die vaardigheden komen ook op het dak goed van pas.’

Nieuwe mensen nodig

Net als Antoon Sonnemans zijn er diverse bedrijven in de Peel op zoek naar nieuwe medewerkers. Liza Simons begeleidt namens het Innovatiehuis ex-boeren naar een nieuwe baan met het project Baan zoekt Boer. Liza: ‘Boeren zijn echte alleskunners. Door jarenlang alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij zelf aan te pakken, kunnen boeren vaak veel meer dan ze zelf denken. Bij de bedrijven uit ons netwerk is, net als bij Hendrikx Daksystemen, behoefte aan aanpakkers. Ik koppel groeiende ondernemingen uit de Peel aan boeren die een carrièreoverstap willen maken. Daar worden beide partijen sterker van!’

Op zoek naar een nieuwe baan?

Ben jij een ex- boer en zoek je een nieuwe baan? In de techniek zitten werkgevers zoals Antoon om jou te springen. Benieuwd of een overstap naar de techniek iets voor jou is? Op 13 mei organiseren wij een Baan zoekt Boer kennismakingsbijeenkomst. Lees meer en kom ook!

Filias zoekt ex-boeren voor banen in de techniek

Om als boer definitief de deuren van je bedrijf te sluiten, is vaak een enorme stap. En wat ga je daarna doen? Innovatiehuis de Peel en Filias helpen ex-boeren met het project Baan zoekt boer aan een nieuwe baan in bijvoorbeeld de techniek. Daar zitten werkgevers te springen om ex-boeren met de juiste werkmentaliteit.

Accountmanager Sara Brouwers van Filias zoekt agrariërs die het boerenleven hebben afgesloten en openstaan voor een nieuwe uitdaging. ‘Boeren weten vaak niet, wat ze allemaal aan competenties in huis hebben’, vertelt Sara. Bij werving- en selectiebureau Filias kijken ze verder dan het C.V. ‘De persoonlijke eerste kennismaking is het belangrijkst. Dan kom je er soms pas achter dat iemand zelf zijn eigen stallen gebouwd heeft. Dan weet ik: deze boer heeft veel technische kennis. Dat iemand niet over alle diploma’s beschikt, is dan ook geen bezwaar. Veel werkgevers zijn bereid om nieuwe medewerkers een vakgerichte cursus te laten volgen.

Boeren weten wat hard werken is

Naast kennis en kunde, gaat het veel werkgevers om de juiste mentaliteit. En als iemand weet wat hard werken is, dan zijn het boeren wel! Liza Simons van het Innovatiehuis bracht Sara in contact met Bas Leenders, directeur van Leenders RVS Industrie. ‘Een werkgever zoals Leenders kijkt, net als wij, verder dan een profiel of C.V.  We hebben nu twee vacatures bij Leenders uitstaan, waar voormalige boeren heel goed op zouden passen. De functies zijn nu nog voor lasser en monteur, maar Leenders gaat in de toekomst al hun mensen opleiden om allround te worden. Zo kunnen boeren perfect instromen.’

Klaar voor een nieuwe uitdaging

Sara sprak een aantal boeren, die de staldeuren nog aan het sluiten zijn. ‘Dat is vaak niet gemakkelijk. Het leeghalen van het erf, afwikkelen van de administratie en de emotie zorgen er soms voor dat boeren nog niet helemaal klaar zijn voor een volgende stap.’ Sara’s advies is dan ook om hier goed te tijd voor te nemen. Wanneer boeren klaar zijn voor een nieuwe uitdaging, komt zij heel graag met hen in contact. ‘Ik maak graag kennis met ex-boeren die toe zijn aan een nieuwe baan. Die fulltime beschikbaar zijn en affiniteit hebben met techniek. Onze werkgevers zitten om jou te springen!

Ook (ex-) boer en op zoek naar werk?

Ben jij boer en op zoek naar een andere baan? In de techniek zijn volop kansen! Op 13 mei organiseren wij een Baan zoekt Boer kennismakingsbijeenkomst. Lees meer en kom ook!