Bewustwording met MKB-deal 'Peel Digitaal'

De subsidie MKB-Deal: ‘Peel Digitaal ‘focust zich op twee thema’s: digitalisering van het brede mkb en het toekomstbestendig maken en houden van menselijke kapitaal in het mkb.

Met de MKB-deal organiseert onze Digimakelaar Florence Bongers ontdekkings- en inspiratiesessies voor ondernemers. Hierdoor worden zij zich bewust van de mogelijkheden die digitalisering hen biedt. En krijgen ze zicht op vervolgstappen die zij op dit gebied kunnen zetten. 

Ondertekening_MKB_Deals

Concrete stappen met MRE herstelaanpak 'Op weg naar een digitale, toekomstbestendige Peel'

De middelen binnen de subsidie MRE herstelaanpak zijn bedoeld voor mkb’ers die concrete stappen op het gebied van digitalisering willen zetten. Er zijn diverse tools beschikbaar die hen hierbij ondersteunen. We werken op een vraaggerichte manier.

  1. Kennis- en vaardigheidsontwikkeling: trainingen, cursussen, expertsessies, etc. t.b.v. kennis- en vaardigheidsontwikkeling

  2. Werksessies: toepassing van digitalisering door begeleiding experts en studenten – praktische individuele en/of geclusterde ondersteuning.

Nationale MKB-actieplan

De Rijksoverheid stimuleert ondernemers. Bijvoorbeeld met financieringsregelingen en met middelen voor digitalisering, innovatie en samenwerking tussen mkb en onderwijs. Veel acties en maatregelen waarmee de Rijksoverheid het mkb steunt, staan in het MKB-actieplan dat voortkomt uit de MKB-deals voor een sterker regionaal mkb.