Eugène Princée

Eugène Princée, secretaris bij VNO-NCW Brabant Zeeland. Voor het Innovatiehuis de Peel maak ik op dit moment een inventarisatieronde langs de zorginstellingen met de vraag waar kansen en behoeften liggen op het gebied van samenwerking en innovatie. De ambitie is om een aantal concrete projecten te starten. Mijn overtuiging is dat de zorginstellingen en de overige bedrijven elkaar veel te bieden hebben. Door bijvoorbeeld ervaringen te delen en kennis te delen is veel voordeel te behalen. Ook willen we aanhaken op de initiatieven die ontplooid worden vanuit De ZorgCampus de Peel en het programma De Peel Duurzaam gezond.

Neem contact op met Eugène Princée:

Aanmelden nieuwsbrief