4xP programma laat bedrijven samen doorpakken in hun duurzame ondernemerschap!

Ondernemers werken veel ín hun bedrijf, niet áán hun bedrijf. Tegelijkertijd verandert de wereld razendsnel. Er wordt veel meer van bedrijven verwacht op het gebied van duurzaamheid. Om het mkb klaar te maken voor deze transitie ontwikkelde Innovatiehuis de Peel samen met Ondernemersvereniging Vier het 4xP programma. Mede-initiatiefnemer Frits Swinkels begeleidt en adviseert de deelnemers. Zijn belofte? ‘Als jij je committeert, maken wij jouw bedrijf klaar voor de toekomst.’

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor ondernemers. Ook voor het mkb. Dit gegeven vormde de aanleiding voor het 4xP programma. 4xP staat voor People X Planet X Profit in de Peel. Frits vertelt: ‘De maatschappij vraagt steeds meer van bedrijven. Energie besparen, minder plastic gebruiken, inclusiviteit. Wanneer je daarin achterloopt, word je aangesproken.’ Bij grote bedrijven werken vaak specialisten op deze thema’s. ‘In de jaren ‘90 werkte ik bij Rabobank en daar was toen al een hele afdeling MVO. In het mkb is het vaak de directeur die zelf aan de bak moet. In de waan van de dag gaan duurzame ideeën of plannen snel verloren. Dit programma inspireert deelnemers niet alleen om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen, we houden de ondernemers ook bij de les.’

Gegrepen door duurzaamheid

Het programma bestaat uit zes avondbijeenkomsten, ieder met een eigen thema. ‘Dat is best een flinke tijdsinvestering voor drukbezette ondernemers. Vaak kijken de deelnemers tijdens de eerste bijeenkomst nerveus op de klok en willen ze snel door de stof heen. Maar nog voordat de introductie erop zit, raken ze gegrepen door het onderwerp. Al onze vorige bijeenkomsten liepen uit. Omdat de ondernemers meer willen weten over de inhoud, verdiepingsvragen stelden en de verbinding vonden met de andere deelnemers.’

Kijkje in andermans keuken

Een belangrijk onderdeel van de avonden zijn de bedrijfsbezoeken. ‘We gaan bij alle ondernemers op bezoek. Iedereen vindt het leuk om te vertellen wat zijn bedrijf doet. Tegelijkertijd inspireert het de anderen. Wanneer krijg je nu de kans om in de keuken van een ander te kijken? Ook ontstaat er een bepaalde groepsdynamiek. De sociale druk om nu écht aan de slag te gaan met duurzaamheid groeit. De groep gaat tijdens de bijeenkomsten met elkaar in overleg en zoekt elkaar actief op. Zo ontstaat er ook een nieuw netwerk.’

En nu doorpakken!

Uit evaluatie van de vorige 4xP reeks blijkt dat bedrijven vaak al meer duurzame dingen doen dan ze zelf denken. Frits beaamt dat: ‘Het afval wordt gescheiden, er liggen zonnepanelen op de daken en men rijdt soms al in elektrische auto’s.’ De adviseurs van 4xP dagen de deelnemers uit om door te pakken. Vooraf wordt een brede duurzaamheidscan gedaan. Wat doet het bedrijf al? Waar liggen kansen? Tijdens de workshops worden de deelnemers uitgedaagd met prikkelende vragen zoals ‘Weet jij wat jij betaalt aan afvalstromen?’ ‘Zo activeer je deelnemers om ook circulair na te denken over het opnieuw gebruiken van reststromen.’

Vinger aan de pols

Hoe zorg je ervoor dat je na de workshop niet weer verzand in de dagelijkse gang van zaken? ‘Heel simpel, door een plan te maken in een ouderwets schriftje. Leer van de anderen en bepaal welke acties jij gaat oppakken. Al deze input schrijf je op en werken we samen uit tot een plan. Zo kunnen ondernemers concreet stappen zetten. En wij houden de vinger aan de pols, zodat een organisatie ook echt verandert.’

Inclusiviteit brengt diversiteit

Dankzij zijn veelzijdige carrière, heeft Frits raakvlakken met alle thema’s van de workshops. Toch wil hij één onderwerp uitlichten: inclusiviteit. ‘Daaronder valt medewerkers aannemen die diversiteit met zich meebrengen. Bijvoorbeeld een ervaren senior of een leergierige jongere. Maar ook iemand die een kleine afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Vaak kan zo iemand een hele waardevolle aanvulling zijn op het team wanneer je kleine aanpassingen doet in het werk. Maar wat ook hoort bij inclusiviteit is de omgang met je buren. En wat als er iets in het dorp georganiseerd wordt en je krijgt een sponsorverzoek? Het zijn allemaal vragen en onderwerpen die aan bod komen.’

Doe mee met 4xP!

Ben jij overtuigd? Wil jij jouw duurzame ondernemerschap verder vormgeven? Voor deze planeet, mensen in de Peel en met een gezonde winst? Ondernemers uit de Peel zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 4xP. Aanmelden voor het programma kan hier.

Deel dit bericht!