50.000 euro voor doorontwikkeling Smart Industry Fieldlab De Peel

Peter de Witte, voorzitter van de stichting Smart Industry Fieldlab De Peel ontving op 15 november een cheque van 50.000 euro uit handen van wethouder Jos van Bree. Het geld is beschikbaar gesteld vanuit het stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven.

De bijdrage is bedoeld voor de verkenning van het fieldlab, waar MKB-ondernemers uit de Peelregio kunnen ‘stoeien’ met data science en industriële IoT oplossingen. De industriële sector is sterk in beweging. Door the Internet of Things (IoT), cloud computing, data-integratie en andere technologische ontwikkelingen zal de manier van produceren drastisch wijzigen voor bedrijven. Toch zijn het tot op heden vooral grote maakbedrijven die met Industrie 4.0 bezig zijn. Voor veel MKB-ondernemers is het nog een ver-van-mijn-bed-show. Daar moet verandering in komen, vindt Innovatiehuis De Peel.

Investeren in de toekomst

‘Ondernemers zijn zich er terdege van bewust dat, om een sterke positie te realiseren in de opkomende technologieën, het nú het moment is om te investeren. Het regionale MKB mist soms echter de kracht om risico’s te dragen en snel te mobiliseren. De individuele ondernemer kan dergelijke risico’s niet altijd zelfstandig aan. Een Regionale samenwerking in De Peel is daarom de oplossing’, vertelt Peter de Witte.

Ontwikkelen, testen en implementeren

Vanuit die gedachte is begin dit jaar het idee ontstaan om een fieldlab in te richten. ‘Een fieldlab is een experimentele praktijkomgeving’, legt De Witte uit. ‘Hier kunnen bedrijven en kennisinstellingen doelgericht smart industry oplossingen ontwikkelen, testen, implementeren en leren om deze oplossingen toe te passen. Een Fieldlab versterkt bovendien verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op specifieke smart industry thema’s.’

Inrichten fieldlab

Inmiddels heeft een elftal ondernemers uit de Peelregio en ROC ter Aa de krachten gebundeld. Ook is er al een locatie gevonden, in de nieuwe productiehal van AAE. ‘De komende periode gaan we samen nadenken hoe we die hal gaan gebruiken. De bedoeling is dat deelnemers van het fieldlab hier straks kunnen ervaren hoe een productielocatie er uit kan zien met Industrie 4.0 toepassingen.’ Daar gaat de donatie van MRE dan ook voor gebruikt worden. Naast deze 50.000 euro hebben de ondernemers zelf een soortgelijk bedrag ingelegd. Ook Innovatiehuis De Peel deed een duit in het zakje. ‘We zijn al volop begonnen met kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen. We denken medio 2020 onze fysieke experimenteeromgeving te gaan inrichten.’

Meer weten?

Bekijk hieronder de video over de ontwikkeling van het fieldlab. Wil jij als ondernemer meer weten of meedoen? Neem dan contact op.

Deel dit bericht!