Afval of grondstof? Breng reststromen gratis in kaart

Papier van landbouwmateriaal, veevoer van wortelschraapsel of je bedrijf verwarmen met de restwarmte van de buurman. Futuristische voorbeelden? Helemaal niet. Sterker nog, het kan al! De komende jaren wordt door de overheid vol ingezet op kringlooplandbouw en circulariteit, waarin afval wordt gezien als grondstof. Benieuwd hoe jij als agrarisch ondernemer je reststromen slim kunt hergebruiken? Schrijf je dan in voor de gratis Materialenscan, aangeboden door Innovatiehuis de Peel.

Hergebruik van materialen

Een economie waar zoveel mogelijk bestaande materialen worden hergebruikt, dát is een circulaire economie. Liza Simons, projectmanager Agro bij Innovatiehuis de Peel, vertelt: ‘Een reststroom wordt nu nog vaak gezien als afval, maar dat kan over een aantal jaar zomaar anders zijn. Misschien blijkt het wel een waardevolle brandstof te zijn of wellicht kan de reststroom omgezet worden tot een nieuw product. Dat is niet alleen vanuit het duurzaamheidsaspect een slimme zet, het levert je financieel gezien ook wat op. Zo bespaar je bijvoorbeeld op de afvoer van restproducten.’

Voorbeelden van reststromen

Er zijn al volop voorbeelden te benoemen van reststromen die een nieuw leven krijgen. ‘Denk aan eetbaar papier van aardbeien of dierlijke resten en groenteafval dat wordt omgezet in brandstof of biogas. Maar helaas verdwijnen er nog steeds heel veel reststromen op de vuilnisbelt. Simpelweg omdat het tijd, energie en innovatiekracht kost om iets met die reststromen te doen. En dat terwijl de roep om vermindering van vervuiling en afval bij bedrijven groter en groter wordt.’

Het reststromenplatform

Het gratis platform www.indusym.nl wil bedrijven helpen bij de transitie naar een circulaire economie. Via het reststromenplatform kunnen bedrijven reststromen aanbieden of reststromen van anderen gebruiken. Liza: ‘Zie het als een virtuele marktplaats waar vraag en aanbod samenkomen. Een mooie manier om bedrijven met elkaar in verbinding te brengen.’

Een gratis Materialenscan

Voordat je als bedrijf die reststromen kunt inzetten, heb je eerst inzicht nodig in welke reststromen er voorhanden zijn. En dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Liza: ‘Vaak zijn er voor de hand liggende reststromen, denk aan pallets of landbouwplastic. Maar daarnaast zijn er nog tal van andere reststromen te benoemen: van banden tot medicijnen en oud textiel. Daarom bieden wij als Innovatiehuis De Peel een gratis Materialenscan aan. Liza: ’De scan is bedoeld voor de melkveehouderij, de varkenshouderij, de pluimveehouderij, de vollegrondteelt en de glastuinbouw. We hopen hiermee iets in beweging te zetten. Als je eenmaal weet wat voor reststromen je hebt, kun je er ook over na gaan denken op welke manier je ze kunt hergebruiken. Het in kaart brengen van de stromen is een eerste en belangrijke stap, een stap waar wij graag bij willen helpen.’

Het Innovatiehuis is streeft ernaar om de vervolgstappen op te nemen in een groter verband. Er volgt een advies over reststromen per sector en er volgen praktische tips voor het hergebruik van de reststromen.

Inschrijven voor de gratis Materialenscan?

Neem dan contact op met lizasimons@innovatiehuisdepeel.nl.

Actief in een andere sector dan de genoemde sectoren? Ook dan kun je een scan uit laten voeren.

Voorbeelden agrarische reststromen

 • Plastic
 • Papier
 • Pallets
 • Glas
 • Oude machines en werktuigen
 • Pakkentouw
 • Vloeistoffen, afvalwater, reinigingsmiddel
 • Mest
 • Verpakkingsmaterialen
 • Medicatie
 • Kratten
 • Zaagsel/stro
 • Banden
 • Rubber
 • Oud ijzer
 • Puin
 • Olie
 • Zand
 • Asbest
 • Oud textiel
 • Buizen en hekwerk
Deel dit bericht!