De toekomst van de boeren in de Peel, hoe ziet die eruit? Ontdek het tijdens de open dag van AgroProeftuin de Peel

De innovatieve boeren van proeflocatie AgroProeftuin de Peel onderzoeken de mogelijkheden van kringlooplandbouw op hun proefvelden. Op vrijdag 15 juli vertellen zij over hun visie en ervaringen tijdens de open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Boeren en burgers zijn welkom voor een rondleiding langs de duurzame landbouw-experimenten.

Bezoekers krijgen op de proeflocatie een rondleiding langs de 16 proefvelden met o.a. de teelt van eiwitrijke gewassen, biologische luizenbestrijding in aardappelen en een proef met jaarrond voedergewassen telen. De initiatiefnemers van de proefvelden vertellen over deze nieuwe teelten en hun ervaringen tot nu toe. Het zijn allemaal experimenten die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, aan verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer.

Initiatiefnemers met lef

De initiatiefnemers van de proefvelden hebben lef. Zij steken hun nek uit om de agrarische voedsel productie in de Peel met flinke stappen te verduurzamen. Zij krijgen van AgroProeftuin de Peel de ruimte om te experimenteren en te leren in de praktijk. Het doel is teeltervaringen op te doen, afzetkanalen te creëren en alle opgedane kennis te delen met andere telers.

Programma

Bezoekers die de open dag willen bezoeken, zijn welkom van 10 tot 13 uur of van 13 tot 16 uur. In de ochtend en in de middag zijn er georganiseerde rondleidingen. De ochtendgroep sluit af met een lunch; de middaggroep met een borrel. Lunch en borrel bevatten producten die geteeld worden op de proeflocatie en in de regio.

Aanmelden

Wil je meer informatie of direct aanmelden? Stuur dan een mail naar AgroProeftuin de Peel of bezoek de website.

Deel dit bericht!