Dertien ondernemers op bedrijventerrein Someren bundelen krachten om samen energietransitie te maken

Op 6 mei organiseerden Innovatiehuis de Peel, Parkmanagement Someren, ICAS en Gemeente Someren een informatiebijeenkomst over verduurzaming van bedrijventerreinen en het ontwikkelen van een eigen energiehub. Dat dit onderwerp leeft, bleek uit de opkomst. Ruim 25 verschillende bedrijven meldden zich aan. Een koplopersgroep van 13 ondernemers gaat nu gezamenlijk de netsituatie in kaart brengen om samen slimmer om te gaan met energie.

De 35 deelnemers van 25 verschillende bedrijven werden van harte welkom geheten door Rob Bogman en Geri Wijnen van Innovatiehuis de Peel in Theater de Ruchte. Zij vertelden de ondernemers over het belang en de urgentie om samen aan de slag te gaan met het thema energie. Geri: ‘De verzwaringen van het net die Enexis gaat realiseren zijn lang niet voldoende voor het energieverbruik van bedrijventerrein Sluis 11/Half Elfje. Daarom moet je als bedrijven onderling wel gaan samenwerken.’

Noodzaak

De noodzaak wordt gevoeld door de verschillende ondernemers. Dat bleek uit een voorbeeld uit de zaal waarbij een bedrijf voor het behalen van een duurzaam gebouwlabel het dak moet volleggen met zonnepanelen. Door de netcongestie kan er echter niet terug geleverd worden. Het bracht de gesprekken op gang. Zo was er ook een deelnemer die aangaf stroom over te hebben, waarop de buurman aangaf stroom te kort te komen.

Koplopersgroep

Aan het einde van de avond werd er een koplopersgroep geformeerd. Dertien bedrijven gaan samen aan de slag. De eerste stap is inzicht krijgen. Hoe ziet de netsituatie eruit? Hoeveel energie gebruikt ieder bedrijf? Daarna kan er gekeken worden naar mogelijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld een eigen energiehub.

Deel dit bericht!