Deurnese varkenshouders van ‘Innovatiepark de Vlier’ genomineerd voor ADS Innovatieprijs

Vijf agrarische ondernemers uit Deurne hebben de handen ineengeslagen om de uitstoot van onder meer ammoniak terug te dringen. Onder de naam Innovatiepark de Vlier ontwikkelen de varkenshouders een uniek, innovatief integraal systeem. Hiermee hopen zij de uitstoot van hun bedrijven veel verder terug te dringen dan de wettelijke norm. De jury van de Agrarische Dagen Someren (ADS) nomineerden de boeren en hun samenwerkingsinitiatief voor de Innovatieprijs. 

De agrarische sector is continu aan veranderingen onderhevig. De vijf varkenshouders die hun krachten gebundeld hebben binnen Innovatiepark de Vlier, zochten een manier om hun bedrijf zo in te richten dat ze klaar zijn voor de toekomst. Dat doen zij onder de naam Innovatiepark de Vlier. ‘Samenwerken is essentieel voor de unieke gebiedsgerichte aanpak’, aldus Angelo Swinkels, voorzitter van Innovatiepark de Vlier.

Uitstoot aanpakken bij de bron

Het doel van de vijf ondernemers is om de geur- en ammoniakemissie van hun varkensbedrijven flink te reduceren. Hiervoor hebben zij een integraal systeem ontwikkeld dat de uitstoot bij de bron aanpakt. ‘Door de uitwerpselen van de dieren eerst op te vangen in een kelder en te verdunnen met water, wordt het percentage ammoniak al flink verlaagd. Ammoniak is een belangrijke veroorzaker van de stikstofuitstoot. Dit water en mestmengsel wordt op één van de locaties bewerkt en gezuiverd met behulp van een proces dat lijkt op dat van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met pijpleidingen worden de bedrijven met elkaar verbonden. Op deze manier kunnen transporten over de weg worden vermeden. Door geuren ammoniakarme meststoffen te maken, nemen ook de emissies bij het bemesten van het land flink af.

Procedure

Om dit alles voor elkaar te krijgen, onderhouden de varkenshouders al sinds het begin nauwe contacten met gemeente en provincie. Binnen het platform Vitaal Platteland, zijn de boeren geselecteerd als proeftuin. Ook de nominatie voor de ADS Innovatieprijs, opent deuren voor de boeren. ‘We wijken met ons plan af van de gebaande paden. We kiezen niet voor chemische luchtwassers die alleen ammoniak aanpakken, maar voor oplossingen die tegelijkertijd geur, broeikasgassen, en leefklimaat verbeteren en bovendien brandveiliger zijn. Daarnaast kiezen we voor continue monitoring van de uitstoot en hierin zijn we transparant. Met de gemeente Deurne hebben we constructieve gesprekken gevoerd. Het vijftal hoopt dat ook de provincie gelooft in hun plannen.

Deel dit bericht!