Een Waterhouderij in De Blauwe Poort

Voor 100 procent klimaatbestendig en innovatief omgaan met water, dat is wat we willen in de Blauwe Poort, om hier wateroverlast en tekort aan water tegen te gaan. Het te ontwikkelen waterbergingsgebied de Waterhouderij belooft hiervoor dé oplossing te zijn. Een oplossing die hand in hand gaat met de ontwikkeling van nieuwe kansen voor recreatie en biodiversiteit. Hier profiteren agrariërs, omwonenden én de natuur van. Hoe mooi is dat!

Waterhouderij
In het gebied waar beekherstel plaatsvindt en ecologische verbindingszones worden aangelegd, wordt ook ruimte gecreëerd voor waterberging. Dat betekent dat water wordt opgevangen in perioden van wateroverlast. Bovendien wordt verkend hoe agrariërs, ten tijde van watertekort, gebruik kunnen maken van het teveel aan water in natte perioden. Dit project wordt gerealiseerd door op een slimme manier invulling te geven aan waterberging en het uitdiepen van samenwerkingskansen met agrariërs.

Flora en fauna
De inrichting van de waterberging biedt volop kansen voor vissen, vogels en planten. De combinatie van nat en droog maakt het gebied bij uitstek geschikt voor de beschermde grote modderkruiper, weidevogels én vele soorten bloemen in het grasland.

Waterhouderij Blauwe Poort, uniek vanwege de combinatie van functies en multifunctionele inzet, is de eerste die in Nederland wordt gerealiseerd. Ervaringen, opgedaan in de Blauwe Poort, worden uiteindelijk doorvertaald/doorontwikkeld naar andere locaties. Wilt u met waterschap Aa en Maas hierover meedenken? Weet ons te vinden.

Meer informatie op de website van waterschap Aa en Maas.
Of neem contact op met Bart Engels op telefoonnummer: (073) 615 6892 of e-mail: bengels@aaenmaas.nl

Visualisatie waterberging
Deel dit bericht!