Innovatiehuis de Peel van start

Innovatiehuis De Peel van start

Op maandag 22 januari was op de Automotive Campus in Helmond de kick-off van Innovatiehuis de Peel. “Een historische stap in de regio”, vertelde burgemeester Blanksma van de gemeente Helmond. De focus van het Innovatiehuis de Peel is gericht op zes speerpuntsectoren: Slimme Maakindustrie, Foodtech, Automotive, Agro, Zorg en Vrijetijdseconomie. De domeinen die het Innovatiehuis afbakenen zijn Economie, Ruimte en Leefbaarheid. Binnen de zes speerpuntsectoren zullen ondernemers actief worden bezocht door accountmanagers.

De vragen die centraal staan binnen deze gesprekken met ondernemers zijn: Welke ontwikkelingen ziet u op u af komen? Welke kansen ziet u om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden? De antwoorden die voortkomen uit deze gesprekken worden geanalyseerd en gebundeld door medewerkers van het Innovatiehuis. Als blijkt dat meerdere ondernemers met hetzelfde vraagstuk kampen of over dezelfde oplossing nadenken zal het Innovatiehuis in samenspel met deze ondernemers een projectvoorstel maken.

Nadat enkele sprekers, waaronder Smart Mobilty-onderzoeker Carlo van de Weijer, projectleider onderwijsinnovatie Tessa van Zadelhoff en de jeugdige hackathon winnares Kim Smulders maandagmiddag hun visie hadden gedeeld, gingen de bezoekers gezamenlijk op zoek naar gemeenschappelijke vraagstukken en de antwoorden daarop.

“Samenwerken op Innovatie door Innovatie op Samenwerking”, dit is volgens voorzitter Joost Eijsbouts het motto van de nieuwe netwerkorganisatie “Innovatiehuis van de Peel”. Het netwerk is geïnitieerd door VNO-NCW Brabant Zeeland, de gemeenten Asten, Deurne, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren en door het Waterschap Aa en Maas. Het Innovatiehuis is strategisch partner van Brainport Development.

Peter de Witte, directeur van Innovatiehuis de Peel: “Het Innovatiehuis de Peel biedt ondernemers een platform om hun vragen te bundelen. We gaan op zoek naar een gemene deler. Zodra die is gevonden, maken we er een project van en gaan we doelgericht op zoek naar oplossingen. Doordat er meerdere participanten zijn, worden kennis, ervaringen en kosten gedeeld.
Ook vraagstukken uit de domeinen Ruimte en Leefbaarheid zullen in samenspel met de deelnemende gemeenten en het Waterschap op deze wijze worden opgepakt. Met als doel optimaal inhoud te geven aan hun faciliterende rol met betrekking tot ondernemerschap in de ruimste zin van het woord.”

Hierbij zullen ook de medewerkers van Brainport Development actief worden betrokken. Het idee is dat bijvoorbeeld vijf of meer ondernemers samen gaan werken aan het realiseren van een gemeenschappelijk vraagstuk (bijvoorbeeld het toepassen van datascience in de slimme maakindustrie). De kennis die met dit project wordt opgedaan biedt een antwoord op de individuele vraagstukken van de deelnemende ondernemers.

Wederkerigheid is volgens De Witte een belangrijk uitgangspunt van Innovatiehuis de Peel. “Het is de bedoeling dat deelnemers zelf mee-investeren, dat kan ook zijn in tijd en kennis. Er is op deze manier veel te halen, maar dat kan alleen als er iets gebracht wordt.”

Vind hier de presentatie van Carlo van de Weijer – Innovatieve ondernemer in Automotive

De lokale streekhapjes werden verzorgd door Joam Kookt.

Fotografie: Rob Fritsen/SIRIS

Deel dit bericht!