Kennissessies over verminderen CO2-uitstoot door verduurzamen van bedrijventerreinen

Het project ‘Verduurzaming bedrijventerreinen’ stond al in de steigers, maar werd gepauzeerd toen ondernemers niet samen konden komen vanwege de coronamaatregelen. Doel van het project is onderzoeken hoe er op bedrijventerreinen in de Peel energie bespaard en opgewekt kan worden. Dit najaar worden de kennis- en inspiratiesessies alsnog gehouden. Projectmanager Rob Bogman van VNO-NCW vertelt waar het project nu staat en wat de volgende stappen zijn.

 

Met de komst van het Klimaatakkoord gaat heel Nederland samen de CO2-uitstoot verminderen. In de Peel inventariseerde de projectgroep de bedrijventerreinen van Zuidoost Brabant om bij te dragen aan deze doelstelling. Rob: ‘Hierbij keken we eerst naar de bedrijven. Wat is de samenstelling, de bedrijfsgrootte en in welke sectoren zijn de bedrijven actief. Vervolgens zoomden we in op de terreinen zelf. Liggen er al zonnepanelen op de daken, wat is het energieverbruik, lopen er al duurzaamheidsprojecten en is er parkmanagement.’

Kennissessies

Deze scan van de bedrijventerreinen is nu grotendeels afgerond. De volgende stap is het organiseren van kennissessies. Tijdens de eerste bijeenkomst zal gastspreker Maarten van Andel, schrijver van het boek ‘De groene illusie’ zijn verhaal vertellen. Van Andel is voormalig ondernemer en adviseert nu ondernemers over hoe zij groener kunnen ondernemen. Volgens van Andel liggen de grootste besparingskansen in het anders inrichten van je bedrijfsprocessen.

Verbinden van ondernemers

‘Dat is dan ook de focus van de tweede bijeenkomst’, vervolgt Rob. ‘Hierin delen ondernemers succesverhalen over energieopwekking en besparing. Onze partner Innovatiehuis de Peel heeft een groot netwerk van ondernemers die bezig zijn met MVO en circulair gebruik van rest- en afvalstromen. Deze thema’s dragen bij aan de reductie van CO2. Tijdens de derde sessie kijken ondernemers in groepsverband naar wat zij zelf kunnen doen binnen hun eigen bedrijf, samen met andere ondernemers en wat er mogelijk is op het bedrijventerrein.’

Meer informatie volgt

Op dit moment worden de bijeenkomsten gepland in de periode oktober/november 2020. Vanwege de coronamaatregelen is er ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Zodra er meer informatie beschikbaar is en geïnteresseerde ondernemers zich kunnen aanmelden, delen wij dit op onze website en social media kanalen.

Deel dit bericht!