Nieuwe mkb-subsidieregeling voor circulaire samenwerkingsprojecten

Wil jij samen met andere mkb’ers een circulair product of dienst ontwerpen? Of jouw processen of businessmodel circulair organiseren? De nieuwe subsidie Circulaire ketenprojecten kan daarbij ondersteunen. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 oktober 2020.

Het kabinet wil in Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand brengen. Daarbij is de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). De subsidie Circulaire ketenprojecten ondersteunt kleine en middelgrote circulaire samenwerkingsverbanden. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer. Voor 2020 is het subsidiebudget € 860.000. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Circulaire ketenprojecten geldt een aantal voorwaarden zoals:

  • Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een keten en zijn niet met elkaar in een groep verbonden.
  • Een ondernemer kan één keer per kalenderjaar een subsidie voor een Circulair ketenproject ontvangen.
  • De deelnemers aan het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in die minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie.
  • Het project gaat om experimentele ontwikkeling of om proces- en organisatieinnovatie.
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

Meer informatie over alle voorwaarden vind je op de RVO website.

Aanvragen

Ben jij ondernemer en wil jij samen met andere ondernemers een circulaire dienst of product opzetten? Via mijn.rvo.nl kun je een aanvraag indienen voor de subsidie circulaire ketenprojecten tot en met 1 oktober 2020, 12:00 uur. Bezoek voor meer informatie de RVO website of neem contact op met Rob Bogman.

Deel dit bericht!