Samenwerken aan ‘toerisme op maat’ in De Peel

Foto: Kasteel Croy (bron: beeldbank RCE)

Vrijetijdseconoom Arno Ruis werkt in opdracht van Innovatiehuis De Peel aan een marketingperspectief voor de Peelregio. Om tot een gedegen plan van aanpak te komen, spreekt Ruis de komende tijd met ondernemers en andere betrokkenen uit de regio.

Denk je aan De Peel, dan denk je aan weidse landschappen, de Brabantse gemoedelijkheid, het bourgondische leven en karakteristieke dorpen. Maar met ingrediënten alleen, zet je nog geen heerlijke maaltijd op tafel. Daar is een recept voor nodig, evenals het nodige kook-, bak- en braadwerk. Arno Ruis is in dit geval de ‘chefkok’ die met deze ingrediënten aan de slag gaat. De vrijetijdseconoom moet ervoor zorgen dat de vrijetijdssector in De Peel groeit en beter op de kaart wordt gezet.

Beter leef-, werk, en vestigingsklimaat

Ruis is aangesteld door Innovatiehuis De Peel. Met hulp van de vrijetijdseconoom wil het Innovatiehuis komen tot een (nóg) beter leef-, werk, en vestigingsklimaat. Een kwalitatief goede vrijetijdssector is daarvoor namelijk een belangrijke voorwaarde. Inmiddels is Ruis druk bezig met het interviewen van ondernemers en non-profit partners als VVV’s en stichtingen uit De Peel. Hij wil op die manier een goed beeld krijgen van het gebied, dat voor hem overigens geen onbekend terrein is. ‘Ik ben opgegroeid aan de rand van De Peel, in Geldrop. Dat maakt het voor mij extra bijzonder om hier nu actief te zijn.’

Kernwaarden

Op basis van gesprekken en sessies hoopt de vrijetijdseconoom te komen tot een aantal kernwaarden, begrippen die De Peel typeren. Van daaruit volgt een analyse van aanbod, vraag en relevante trends. ‘Ik ga daarbij altijd uit van de kracht van de regio zelf. Als je weet wie je bent en waar je voor staat, kun je je gebied gerichter gaan vermarkten. Daarbij adviseer ik om niet alleen in te zetten op kwantitatieve, maar ook op kwalitatieve groei. Zorg dat je toeristen naar de regio trekt die iets met het gebied of haar inwoners hebben. Dat kunnen mensen uit De Peel zelf zijn, of mensen die zich op basis van de kernwaarden aangetrokken voelen tot De Peel. Denk bijvoorbeeld aan expats die werken in de Brainportregio. Voor hen kan De Peel dienen als achtertuin, als plek waar ze graag hun vrije tijd door brengen.’

Marketingperspectief

Na het afronden van de gesprekken en sessies start Ruis met het schrijven van het marketingperspectief dat ruim 10 jaar mee moet gaan. ‘Het gaat erom dat publieke en private partners keuzes maken die richting geven voor duidelijke doelgroepen en passende thema’s. Het stuk zal voldoende ruimte geven voor verdere invulling met projecten en samenwerking’. Dat doet hij in samenspraak met de projectgroep die daarvoor in het leven is geroepen. Daar zit een afvaardiging van de VVV’s in, maar ook citymarketingorganisaties en betrokken ondernemers. Bij het schrijven van het marketingperspectief en de daaruit volgende actieagenda probeert Ruis zogeheten crossovers te verkennen naar maatschappelijke vraagstukken. ‘Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de transitie van de agrosector hier ook kansen biedt voor toeristische ontwikkeling, denk aan collectieve promotie van gastvrije boeren en de ontwikkeling van agro-events voor publiek.’

Draagvlak

Nadat het plan door de projectgroep is goedgekeurd, wordt het concept ter bespreking voorgelegd aan een aantal klankbordgroepen en aan de betrokken wethouders. ‘Het is voor het slagen van dit project essentieel dat alle neuzen dezelfde kant op staan, dat er lokaal draagvlak is. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. De wil om er samen iets van te maken is groot in De Peel. En met het Innovatiehuis als betrokken regisseur moet het helemaal goed komen.’

Deel dit bericht!