SLIM-subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb

Om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken, is de SLIM-subsidieregeling in het leven geroepen door het Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid. Hiermee kunnen mkb-ondernemingen, samenwerkende mkb-ondernemingen en grootbedrijven uit de landbouw, horeca of recreatie hun bedrijf en medewerkers verder ontwikkelen.

De regeling bevat vier activiteiten waarvoor je als ondernemer subsidie kunt aanvragen. Meer informatie over de vier activiteiten vind je hier.

 1. Doorlichting van de onderneming

  Technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering kunnen invloed hebben op de benodigde kennis, vaardigheden en organisatiestructuur van je bedrijf. Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel, maar kijkt ook naar de trends, ontwikkelingen en veranderingen die eraan komen in de toekomst.

 2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen

  Om een leerrijke werkomgeving te creëren is  het belangrijk om aandacht te hebben voor  de loopbaan van je personeel. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief  na te denken over hun toekomst.

 3. Een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen tijdens het werk

  Er zijn verschillende methodieken om een omgeving te creëren waar medewerkers op een laagdrempelige manier nieuwe vaardigheden kunnen opdoen. Bjivoorbeed via een e-learning programma,  een kennis- en leerportaal of met leerambassadeurs en/of bedrijfsambassadeurs.

 4. Het bieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg

  De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden. Daarom kan bij-, op- of omscholing van werknemers of werkzoekenden nodig zijn. Het aanbieden van een praktijkleerplaats in je bedrijf voor het behalen van een mbo-diploma, mbo-certificaat  of praktijkverklaring in de derde leerweg kan  dan een manier zijn om hierin te voorzien.  Als ondernemer kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

Voorwaarden voor het aanvragen van de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. De subsidie is beschikbaar voor individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen  ten minste twee mkb- ondernemingen en grootbedrijven uit  de landbouw-, horeca-  of recreatie-sector.  De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Per aanvraag kan door een samenwerkingsverband maximaal € 500.000 subsidie worden aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 200.000.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.
 • De inschrijving voor de subsidie is al geopend. Sluiting is op 30 juni 2020, 17:00 uur.  Voor individuele bedrijven is de inschrijving reeds geopend vanaf 2 maart tot eind maart en de maand september.

Meer informatie en hulp bij aanvragen

Ben jij ondernemer, wil jij jouw mkb klaar maken voor de toekomst en meer weten over de SLIM-subsidie? Lees hier meer over de subsidie en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Deel dit bericht!