Smart Industry Fieldlab voor MKB-ondernemers uit de Peel

Foto: Renato Calzone, JADS Program Manager Smart Industry

We bevinden ons aan de vooravond van een volgende industriële revolutie. De verwachting is dat Industrie 4.0 (of Smart Industry) de maakindustrie voorgoed zal veranderen. Door de integratie van the Internet of Things (IoT), cloud computing, data-integratie en andere technologische ontwikkelingen zal de manier van produceren drastisch wijzigen. De ontwikkelingen zorgen ervoor dat de workflow, het onderhoud en het beheer van het productieproces van elke afzonderlijke machine straks op afstand gemonitord kunnen worden zonder dat daar een mens(enbrein) aan te pas komt.

Het zijn veelbelovende ontwikkelingen die veel kansen bieden. Toch zijn het tot op heden vooral grote maakbedrijven die met Industrie 4.0 bezig zijn. Voor veel MKB-ondernemers is het nog een ver-van-mijn-bed-show. Daar moet verandering in komen, vindt Innovatiehuis De Peel. Ondernemers zijn zich er terdege van bewust dat, om een sterke positie te realiseren in de opkomende technologieën, nú het moment is om te investeren. Het regionale MKB mist echter de kracht om risico’s te dragen en snel te mobiliseren. De individuele ondernemer kan dergelijke risico’s niet altijd zelfstandig aan. Een Regionale samenwerking in De Peel is daarom de oplossing.

Daarom heeft het Innovatiehuis samen met een aantal bedrijven uit de regio het initiatief genomen voor de opzet van een Smart Industry Fieldlab De Peel. De initiatiefnemers bundelen kritische massa en slagkracht in een programma en een fysieke locatie, waar samen gebouwd wordt aan nieuwe smart industry ontwikkelingen, slimme productiefaciliteiten en smart data innovaties. Doel is een open en ondernemersgedreven fieldlab, waarin het regionale bedrijfsleven risicodragend participeert (in cash, uren en/of materieel) en werkt aan innovaties met meerwaarde voor de deelnemende bedrijven.

Stoeien met data science en industriële IoT oplossingen

Hoe het Fieldlab er exact uit gaat zien, staat nog niet vast. De locatie is wel al bekend. Innovatiehuis de Peel heeft voor dit initiatief de handen ineen geslagen met AAE, dit bedrijf biedt binnen hun nieuwbouwlocatie de ruimte om een Fieldlab in te richten. Het Smart Industry Fieldlab zal geen tweede Brainport Industries Campus gaat worden. Het wordt meer een experimenteeromgeving waar ondernemers kunnen ‘stoeien’ met data science en industriële IoT oplossingen. Ook wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de BIC-campus en andere initiatieven in Brainport.

Voor de verdere ontwikkeling van het Fieldlab schakelt Innovatiehuis de Peel diverse partijen in, zodat alle belangrijke aspecten voor de gebruikers van het Fieldlab (inclusief de industrialisatieslag) meegenomen worden. Eén van die partijen is JADS, de Jheronimus Academy of Data Science in ‘s-Hertogenbosch.

JADS

Renato Calzone (JADS Program Manager Smart Industry) is binnen JADS mede verantwoordelijk voor het Smart Industry programma. ‘Het is de bedoeling dat niet alleen grote maakbedrijven straks profiteren van de mogelijkheden die Industrie 4.0 met zich meebrengt, maar dat ook MKB-ondernemers de kans krijgen om aan te haken op de ontwikkelingen rondom data science en connectivity. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat zij nu al mee worden genomen in de ontwikkelingen rondom Industrie 4.0. Het doel van het smart industry programma van JADS is om ook MKB’ers te bekwamen in deze nieuwe tak van sport.’

Daarom denkt de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) – de entrepreuneurial graduate school van TU/e en Tilburg University – graag mee over de ontwikkeling van het Smart Industry Fieldlab De Peel. Een aantal van de bij het fieldlab betrokken bedrijven heeft in juni en juli deelgenomen aan de door JADS georganiseerde training Bird’s Eye View of Data Sciences. In een vijftal sessies werden de grondbeginselen van data science toegelicht door mensen van JADS en verschillende gastsprekers. Voor de ondernemers gaf deze cursus een goed inzicht en een bood daarmee een gezamenlijk vertrekpunt voor de verdere gedachtenvorming en toepassingen in het fieldlab.

Predictive maintenance

Hoewel de indeling van het Fieldlab nog verre van vaststaat, heeft Calzone wel al een beeld voor ogen. ‘Je zou kunnen denken aan concrete opstellingen en demo’s aan de hand van concrete use cases, bestaande uit software en hardware.’ Hij geeft een voorbeeld: ‘Het is in de nabije toekomst mogelijk dat machines zelf kunnen aangeven wanneer ze onderhoud nodig hebben (predictive maintenance). Dat willen we in het Fieldlab laten zien. Zo kun jij bijvoorbeeld als matrijzenbouwer al ingrijpen bij je klant voordat de matrijs kapot is.’

Het idee van het Fieldlab komt overigens niet van het Innovatiehuis, maar van de aangesloten MKB-ondernemers. ‘Mooi dat het vanuit de ondernemers zelf komt. En een compliment voor het Innovatiehuis De Peel dat ze zo snel schakelen. Want liever te vroeg aanhaken, dan straks afhaken.’

Deel dit bericht!