Stuwende bedrijven motor van de Peel

Een stuwend bedrijf groeit niet alleen zelf, maar laat ook de regio groeien. Innovatiehuis de Peel bezoekt circa 30 stuwende bedrijven en brengt hun toekomstplannen in kaart. Met dit overzicht kunnen gemeenten nu al anticiperen op de groeiambities van deze bedrijven. Door toenemende werkgelegenheid te faciliteren blijft onze Peelregio groeien.

In 2019 startte Innovatiehuis de Peel het project ‘Stuwende bedrijven’. Ruud Pulles, projectmanager bij het Innovatiehuis en VNO-NCW Brabant Zeeland, legt uit wat voor bedrijven dit zijn. ‘Een stuwend bedrijf is een bedrijf dat sterk groeit en samenwerkt met regionale toeleveranciers. Hierdoor is het een motor voor de economische groei van onze regio. Vaak werkt zo’n bedrijf ook samen met de overheid en kennisinstellingen waardoor het tevens een positieve maatschappelijke impact heeft op de regio. Voor gemeenten is het interessant om te weten welke bedrijven de komende jaren gaan groeien. Zij kunnen hierop voorsorteren door bijvoorbeeld voldoende grond beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van deze bedrijven. Daarnaast kan het regionaal Werkbedrijf of het UWV alvast mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden of omscholen om in de toekomst te kunnen werken bij het stuwende bedrijf.

Meer werkgelegenheid in de Peel

Het project begon met een pilot van drie stuwende bedrijven: SHI, Driessen Groep en AAE. Ruud: ‘Je ziet dat wanneer een stuwend bedrijf groeit, zoals AAE als onder andere toeleverancier van ASML, dit extra werkgelegenheid voor de regio oplevert. Wanneer een bedrijf nieuwe productlijnen gaat ontwikkelen, betekent dit vaak ook meer arbeidsplaatsen. Zowel bij het stuwende bedrijf als de regionale toeleveranciers. Belangrijke partners zijn ook onderwijsinstellingen. Stuwende bedrijven bieden studenten stageplekken en afstudeerstages. Door studenten al tijdens hun studie kennis te laten maken met  interessante groeiende bedrijven uit de Peel, kunnen we hen in onze regio houden. ‘En voorkomen dat ze onze regio verlaten voor een baan in de Randstad’, besluit Ruud.

Ook een stuwend bedrijf? Meld je aan!

Met de data van de circa 30 bedrijven kan het Innovatiehuis een goed beeld schetsen van de stuwende bedrijven in de Peel. Doel is om alle gesprekken te voeren voor het einde van 2020. Ben jij eigenaar van een stuwende onderneming in de Peel en ben je nog niet benaderd? Neem dan contact op met Ruud Pulles.

Deel dit bericht!