We willen goede en innovatieve ideeën belonen

Willem Moors is beleidsmedewerker Verkeer & Toerisme bij de gemeente Asten en sinds kort ook projectmanager Vrijetijdseconomie bij Innovatiehuis de Peel. Hij vertelt over zijn plannen voor de komende tijd.

“De laatste jaren is er in De Peel veel gepraat over samenwerking in de toeristisch-recreatieve sector. We willen nu van praten naar doen. Het versterken van het aanbod en het creëren van samenhang zijn speerpunten waar we de komende tijd op inzetten. Want door het ontbreken van een goede organisatie en samenwerking, blijkt het momenteel lastig om een voet tussen de deur te krijgen bij de Brainport Regio Eindhoven en De Peel goed te positioneren ten opzichte van andere regio’s”.

Daar wil Innovatiehuis De Peel verandering in brengen, maar wel met een stevige basis als startpunt. “We gaan met vertegenwoordigers van de zes Peelgemeenten, het Waterschap Aa en Maas en de ondernemersvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland aan tafel zitten om tot een goed plan van aanpak voor peelmarketing te komen. Daarmee streven we een kwalitatief goede vrijetijdssector na; een voedingsbodem voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Mét ruimte voor innovatie.”

Volgens Willem ligt de aandacht momenteel op een nulmeting van het toeristisch-recreatief aanbod. “We kijken nu eerst wat er al is. Wat voor imago we hebben en wat de waarden zijn die De Peel kenmerken. We bepalen wat ons dna is. Die informatie halen we op bij inwoners en bezoekers. Vanuit die informatie werken we toe naar een kansenkaart voor De Peel en ontwikkelen we een integrale gebiedsmarketing en uitvoeringsagenda. We hopen over een aantal maanden daarmee naar de ondernemers te gaan. Als een ondernemer dan bij ons komt met een goed en innovatief idee dat de vrijetijdssector versterkt, willen we dat vanuit het Innovatiehuis steunen. Dat is ons doel.”

Een partij die de kracht van verbinding al kent, is Museum Klok en Peel in Asten. “In het kader van de 75-jarige bevrijding van De Peel komen zij met het project Death Valley De Peel, onderdeel van het drieluik 75 Years of Stories to Remember. Daarmee raken ze een aantal thema’s die het Innovatiehuis ook kenmerken: educatie, maatschappelijke impact en verbinding. Wij steunen hun plan dan ook met geld.”

Op donderdag 15 november is tijdens het event van Kl’Ik Brabant de opzet van de nulmeting gepresenteerd en is ingezoomd op het verdere verloop van het proces in een kick-offbijeenkomst over toekomstbestendig ondernemen. Willem: “Als het aan mij ligt, is dat de aftrap van iets heel moois.”

Deel dit bericht!