In de film hieronder geeft directeur Peter de Witte, in krap 7 minuten uitleg over de werkwijze, de thema’s en de partners van het Innovatiehuis de Peel (Bron: Alles over Helmond)

De domeinen die Innovatiehuis de Peel afbakenen zijn Economie, Ruimte en Leefbaarheid. Binnen de zes speerpuntsectoren zullen ondernemers actief worden bezocht door accountmanagers.

De vragen die centraal staan binnen deze gesprekken met ondernemers zijn: Welke ontwikkelingen ziet u op u af komen? Welke kansen ziet u om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden? De antwoorden die voortkomen uit deze gesprekken worden geanalyseerd en gebundeld door medewerkers van Innovatiehuis de Peel. Als blijkt dat meerdere ondernemers met hetzelfde vraagstuk kampen of over dezelfde oplossing nadenken zal Innovatiehuis de Peel in samenspel met deze ondernemers een projectvoorstel maken.

Hierbij zullen ook de medewerkers van Brainport Development actief worden betrokken. Het idee is dat bijvoorbeeld vijf of meer ondernemers samen gaan werken aan het realiseren van een gemeenschappelijk vraagstuk (bijvoorbeeld het toepassen van datascience in de slimme maakindustrie). De kennis die met dit project wordt opgedaan biedt een antwoord op de individuele vraagstukken van de deelnemende ondernemers.

Peter de Witte, directeur van Innovatiehuis de Peel: “Innovatiehuis de Peel biedt ondernemers een platform om hun vragen te bundelen. We gaan op zoek naar een gemene deler. Zodra die is gevonden, maken we er een project van en gaan we doelgericht op zoek naar oplossingen. Doordat er meerdere participanten zijn, worden kennis, ervaringen en kosten gedeeld.” Ook vraagstukken uit de domeinen Ruimte en Leefbaarheid zullen in samenspel met de deelnemende gemeenten en het Waterschap op deze wijze worden opgepakt. Met als doel optimaal inhoud te geven aan hun faciliterende rol met betrekking tot ondernemerschap in de ruimste zin van het woord.

Wederkerigheid is volgens De Witte een belangrijk uitgangspunt van Innovatiehuis de Peel. “Het is de bedoeling dat deelnemers zelf mee-investeren, dat kan ook zijn in tijd en kennis. Er is op deze manier veel te halen, maar dat kan alleen als er iets gebracht wordt.”

Heeft u vragen? Stel ze hier!

FOUNDING PARTNERS

Aanmelden nieuwsbrief