field-lab-de-peel

FIELDLAB 4.0 DE PEEL

De industriële sector is op dit moment sterk in beweging. Nagenoeg alle bedrijven in de sector zullen op de een of andere manier worden geraakt door ontwikkelingen rond de vierde industriële revolutie (ook wel industrie 4.0 of smart industry genoemd). Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal. Voorop lopen in digitalisering van de industrie is dus cruciaal voor de werkgelegenheid en de toekomstige economische groei. 

Hoe ga je als MKB-bedrijf hiermee om?
Hoe vind je de balans tussen de business van vandaag en de uitdagingen van morgen? Veel bedrijven in onze regio zien zelf ook dat, om een sterke positie te realiseren in de opkomende technologieën, nú het moment is om te investeren. Investeren brengt echter ook risico’s met zich mee en vraagt om slagkracht en doorzettingsvermogen. Voor een individueel MKB-bedrijf is het niet altijd even gemakkelijk om deze risico’s te dragen en de benodigde middelen en capaciteit vrij te maken.

Door samen op te trekken, risico’s te delen en snelheid te maken kunnen juist MKB-bedrijven het verschil maken. Met dit in het achterhoofd hebben Innovatiehuis De Peel en AAE Groep recentelijk het initiatief genomen voor een Fieldlab Industrie 4.0 De Peel.

Wat is een Fieldlab?
Een Fieldlab is een experimentele praktijkomgeving, waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht smart industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren en mensen deze oplossingen leren toepassen. Een Fieldlab versterkt bovendien verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op specifieke smart industry thema’s.

Bij de verdere ontwikkeling en inrichting van het Fieldlab Industrie 4.0 plaatsen we regionale ondernemers in de lead. Met andere woorden: op basis van de individuele en collectieve behoeften en vragen van bedrijven uit de Peel regio, bepalen we met elkaar welke thema’s relevant zijn en hoe het Field Lab eruit moet komen te zien.

Vervolgens moeten we ook met elkaar ook de benodigde middelen, capaciteit en equipment bij elkaar brengen die nodig zijn om het Fieldlab op te zetten en te draaien. Hoe dat er uiteindelijk precies uitziet weten we nog niet, maar ook daarvoor is de inbreng van toekomstige deelnemers bepalend.

Eerste verkennende bijeenkomst
Op 30 januari 2019 vond een eerste verkennende bijeenkomst plaats met industriële bedrijven uit de Peelregio. Tijdens deze bijeenkomst hebben we in eerste instantie met een beperkt aantal ondernemers de behoeften gepeild en een gezamenlijk vertrekpunt bepaald voor de verdere ontwikkeling van deze unieke kans voor de maakindustrie in de Peel!

De vervolgsessie is gepland op woensdag 20 februari.
Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met Daniël de Klein.

Related Projects
Aanmelden nieuwsbrief