symbiose_272986115

INDUSTRIËLE SYMBIOSE

Aanleiding
In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ wordt als eerste doel gesteld om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te verbruiken. Vóór 2050 moet Nederland overgaan op een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie.
Een vorm van circulaire economie is industriële symbiose: de reststromen van één bedrijf worden de grondstof van een ander bedrijf. Door de materiaalstromen van bedrijven met elkaar te verbinden, ontstaat een situatie die veel efficiënter, economischer en duurzamer is dan wanneer bedrijven alleen gebruik maken van primaire grondstoffen en de restmaterialen weggooien als afval.

Online platform
Om circulaire economie te bevorderen heeft Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) in samenwerking met TU Eindhoven een online platform ontwikkeld, genaamd InduSym. Bedrijven hebben namelijk zelf geen inzicht in de materiaalstromen van andere bedrijven en kunnen daardoor ook niet bepalen wie een goede partner is voor symbiotische uitwisselingen. Op InduSym kunnen ze hun reststromen aanbieden en via een slim algoritme gekoppeld worden aan bedrijven die op zoek zijn naar secundaire grondstoffen.

Stand van zaken
InduSym wordt ingezet op de Helmondse bedrijventerreinen. Aanvullend op het gebruik van het platform kunnen bedrijven ook een Materialenscan aanvragen, waarbij op locatie de aanwezige materialen worden geïnventariseerd en beoordeeld op herbruikbaarheid. Hieruit zijn reeds een aantal matches voortgekomen, die momenteel worden onderzocht op technische haalbaarheid en op businesscase.

Ambities
Wanneer de database met deelnemende bedrijven groeit, neemt de kans op matches exponentieel toe. Daarom is het online platform ondergebracht in Stichting InduSym die het landelijk bevorderen van industriële symbiose op bedrijventerreinen als doel heeft. Zodoende is het platform ook beschikbaar voor regio’s buiten Helmond.

De ambitie is om bedrijven te helpen circulaire economie te realiseren, waarin het een ‘common practice’ is transparant te zijn over materiaalstromen en actief op zoek te gaan naar een circulaire bestemming voor reststromen.
De basis op orde in een toekomstbestendig werklandschap in Brainport daar ligt de uitdaging. Ruimte creëren voor ontwikkelen, samenwerken, kennis en innovatie.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de brochure InduSym (pdf) en het artikel van Immanuel Geesing (pdf). Hebt u interesse of vragen, neem dan contact op met Frits Rutten of kijk op www.indusym.nl.

Related Projects
Aanmelden nieuwsbrief