Skip to content

Peelmarketing

Denk je aan De Peel, dan denk je mogelijk aan weidse landschappen, gezellige bruine cafés, zachtaardige mensen en karakteristieke dorpen. De Peel verdient het om gezien te worden, en dat geldt zeker niet alleen voor het verleden ervan. Met een goede Peelmarketing zet Innovatiehuis De Peel het gebied – en haar toekomstplannen – op de kaart.

Een kwalitatief goede vrijetijdssector is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een goed leef-, werk- en vestigingsklimaat in De Peel. Het versterken van het aanbod en het creëren van samenhang, is een van de speerpunten van het Innovatiehuis De Peel. In de Economische agenda 2016 – 2020 wordt het belang van een kwalitatief hoogwaardig toeristisch en recreatief aanbod, als onderdeel van de vrijetijdseconomie voor de Peelregio, onderschreven. De vrijetijdseconomie levert immers een wezenlijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de bestedingen in De Peel.

Samen nadenken

De vrijetijdseconomie levert daarnaast een bijdrage tot het oplossen van andere maatschappelijke vraagstukken en beleidsdoelen als cultuur, erfgoed, natuur, landschap, leefbaarheid, zorgeconomie, sport en economische topsectoren als de creatieve maakindustrie, automotive en agro. Daarbij is het van groot belang dat de overheid samen met ondernemers en kennisinstellingen nadenkt over de wijze waarop vrijetijdseconomie in De Peel vormgegeven wordt.

Samenwerking op Peelniveau is cruciaal om zowel slagkracht naar buiten toe te realiseren als schaalvoordelen binnen De Peel. Dit kan bereikt worden wanneer één gezamenlijk doel nagestreefd wordt. Vanuit een multi helix wordt toegewerkt naar een gezamenlijke visie en missie; een organisatiestructuur die staat voor De Peel en lokaal draagvlak geniet. De rol van het Innovatiehuis De Peel hierin is die van regisseur. Het Innovatiehuis regisseert het proces dat partners faciliteert om in hun rol de gewenste samenhang te realiseren.

Stip op de horizon

In de komende periode wordt toegewerkt naar een integrale gebiedsmarketing en uitvoeringsagenda voor De Peel. Als vertrekpunt wordt een nulmeting van het vrijetijdsaanbod en de toeristische identiteit uitgevoerd. De resultaten worden vertaald in een kansenkaart voor de Peelregio. De kansenkaart vormt vervolgens het vertrekpunt voor het bepalen van de stip op de horizon voor de vrijetijdseconomie in De Peel.

Hebt u interesse of vragen, neem dan contact op met projectmanager Willem Moors

Ook aansluiten bij dit project? Laat het ons weten!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.