Slimme nieuwe teelten in de Peel

Proeftuinen

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen we samen nieuwe teelten voor vruchtwisseling in de Peel. Teelten die op termijn economisch rendabel moeten zijn. Boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en onderzoek bundelen de krachten en starten samen agro proeftuinen. In de Peel, Brabant en Noord-Limburg.  

Rotatieteelten ontwikkelen

In de proeftuinen én op eigen percelen ontwikkelen boeren nieuwe rotatieteelten. Denk hierbij aan vruchtwisseling van bestaande en ook nieuwe gewassen zoals lupine, veldbonen en mengteelten met graan en voererwten. Het zijn gewassen die steeds vaker te zien zijn in de Peel. Bij de ontwikkeling van nieuwe gewassen voor vruchtwisseling krijgen boeren hulp van HAS Hogeschool, WUR Open Teelten Vredepeel en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw. 

Start

Juni 2021

Projectmanager

Marieke van Beers

Partners

Regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg, WUR|Open Teelten, proefbedrijf Vredepeel, Platform Nieuwe Teelten Limburg, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, LLTB en AgroProeftuin de Peel.

Jouw ideeën samen groot maken?

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze deur staat altijd open voor nieuwe ideeën.

Voordelen van slimme teelten

Gerelateerd nieuws

Een groep van varkenshouderijbedrijven in Fieldlab de Peel. Het lijkt wellicht een vreemde eend in de bijt, maar dat is...
30 augustus 2023
De Brabantse Peel dient een aanvraag in voor het Europese subsidieprogramma LEADER. Het gaat om een bedrag van in totaal...
1 augustus 2023
De lupineteelt in Nederland heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. In kennis, in hectares en in geschiktheid voor humane...
11 juli 2023
Onder grote belangstelling lanceerden burgemeester van Deurne, Greet Buter, en ambassadeur van het label, Jermain de Rozario, op 8 juni...
13 juni 2023
Gezond en lekker eten van dichtbij. Dat willen we allemaal. De LuPeel boeren zorgen daarvoor door lupine te telen op...
18 april 2023
Op donderdagmiddag 11 mei vindt het tweede Peel Positief congres plaats in Theater de Ruchte in Someren. Wat je kunt...
5 april 2023
De Metropoolregio Eindhoven heeft een bijdrage van € 50.000 toegekend voor het project ‘LuPeel van Grond tot Mond’ van de...
23 februari 2023
Op 8 februari bracht minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan de Peel. Het onderwerp van gesprek was de vernattingsopgave...
14 februari 2023
‘Ze is genuanceerd, gaat er niet met gestrekt been in, maar probeert juist het gesprek te openen.’ Met deze mooie...
17 januari 2023