Benutten van talent begint bij lezen

Maar liefst 5 tot 10 procent van alle zware bedrijfsongevallen in Nederland wordt veroorzaakt door taalproblemen. De verwachting is dat dit percentage door de digitalisering alleen maar zal toenemen. Organisatie OOG.VOOR.LEZEN heeft, in samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland, een innovatieve aanpak ontwikkeld om de leesvaardigheid onder werknemers te vergroten. Innovatiehuis De Peel heeft het initiatief omarmd en zet zijn netwerk in.

De aanpak van OOG.VOOR.LEZEN bestaat onder meer uit een innovatieve eye tracking machine. Dit apparaat stelt door het scannen van oogbewegingen vast of mensen op of onder hun niveau lezen. Jan Willem de Theije van OOG.VOOR.LEZEN legt uit: ‘Met onze eye tracking machine kunnen we heel precies vaststellen hoe iemand  leest . Op die manier kunnen we bepalen waar iemand aandacht aan moet besteden om de communicatie vaardigheid te verbeteren. Mede op basis van de resultaten van de scan, wordt een individueel traject van vijftien weken gestart.’ De methodiek van OOG.VOOR.LEZEN is ontwikkeld mede met de hulp van de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Utrecht en gehonoreerd met de Nationale Alfabetiseringsprijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Betere prestaties

OOG.VOOR.LEZEN heeft onlangs in samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland en Innovatiehuis De Peel het project Benutten van talent begint bij lezen gelanceerd. Het doel is om medewerkers van bedrijven in de Peelregio te helpen om hun communicatievaardigheden te vergroten, zodat zij beter kunnen presteren op het werk en prive. OOG.VOOR.LEZEN gaat daarvoor de komende tijd in de Peelregio met  500 medewerkers aan de slag. Savant Zorg en Vescom hebben al besloten om met dit regioproject te starten. ‘We proberen samen met deze bedrijven en VNO-NCW én Innovatiehuis De Peel het vliegwiel op gang te brengen, aldus De Theije.

VNO-NCW ziet het vergroten van de leesvaardigheid als een belangrijk speerpunt: ‘Ook binnen de Peel regio zijn laaggeletterdheid en lezen onder werk- en opleidingsniveau een groot probleem’, verklaart Rob Bogman van VNO-NCW Brabant Zeeland. ‘De schatting is dat er in onze regio jaarlijks zo’n 500 tot 800 jonge laaggeletterden bij komen. Digitalisering is mooi, maar die machines moeten wel uitgelezen en bediend kunnen worden. Goed kunnen lezen is daarvoor cruciaal.’ VNO-NCW heeft daarom, samen met OOG.VOOR.LEZEN, het streven uitgesproken om binnen een jaar 4.000 medewerkers binnen de regio te screenen en gericht te trainen.

Sustainable Development Goals

Bogman en De Theije roepen werkgevers in de regio op om zich aan te melden en mee te doen. ‘Ze kunnen zich aanmelden via Innovatiehuis de Peel. Voor de eerste 500 medewerkers die meedoen ontvangt de werkgever een mooie financiële bijdrage. Overigens is de terugverdientijd voor de bedrijven korter dan één jaar. Door deel te nemen creëer je niet alleen veiligere en meer duurzame werkplekken en stel je je medewerkers in staat optimaal te presteren, maar voldoe je ook aan Sustainable Development Goals, opgesteld door de Verenigde Naties en omarmd door Brainport.’

Deel dit bericht!