Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Innovatiehuis de Peel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Innovatiehuis de Peel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijven nieuwsbrief op de website van Innovatiehuis de Peel verstrekt.

Innovatiehuis de Peel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijfsnaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom Innovatiehuis de Peel gegevens nodig heeft

Innovatiehuis de Peel verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Hoe lang Innovatiehuis de Peel gegevens bewaart

Innovatiehuis de Peel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Innovatiehuis de Peel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of voor het versturen van aanvullende informatie over een evenement waaraan u wenst deel te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@innovatiehuisdepeel.nl. Innovatiehuis de Peel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.