Skip to content

Thema’s

Reductie CO2 en N2 uitstoot

In de Peelregio is er relatief veel intensieve veehouderij in vergelijking met andere delen van Nederland. De agrarische sector vraagt veel energie- en gasgebruik, maar heeft daarentegen ook veel ruimte voor zonnepanelen om groene energie op te wekken. De stroom die je opwekt bij boeren, zou geleverd kunnen worden aan bedrijventerreinen. Daar profiteren we allemaal van! 

Zuiniger energiegebruik

Efficiënter gebruik maken van energie, groene energie inzetten, een slimme logistiek realiseren en verkeer verminderen. Zuiniger energiegebruik draagt enorm bij aan de energietransitie. Maar hoe doen we dat? Door als mkb hier samen mee aan de slag te gaan.

Circulaire economie

Circulaire economie speelt een belangrijke rol voor ondernemers in de transitie naar duurzaam ondernemen. Voordat een product wordt gebruikt, is het streven om van het gebruik af te zien, of zo min mogelijk van het product gebruik te maken. Na gebruik kan het zo goed mogelijk hergebruikt worden. Als dat niet mogelijk is wordt er gekeken of onderdelen nog bruikbaar zijn. Vervolgens wordt geprobeerd de materialen te recyclen. Wat overblijft wordt uiteindelijk als energie omgezet door afvalverbranders.

We splitsen dit onderwerp op in twee thema’s: preventie van consumptie afval en circulaire productie.

Preventie consumptief afval

Minder afval, en dan vooral minder eenmalig plastic. Dat is ons voornemen. Door producten en verpakkingen volledig recyclebaar te maken, eenmalig plastic volledig te recyclen, en eenmalig plastic uit gerecycled plastic te maken voorkomen we bergen aan consumptief afval zoals plastic bordjes en rietjes. Samen werken we aan de VANG-doelstelling; Van Afval Naar Grondstof.

Circulaire productie

Hierbij ligt de nadruk op het zo hoogwaardig mogelijk terugbrengen van producten en materialen in het productieproces. In de Peelregio zoeken we naar verbeteringen van het productieproces, zodat producten of (snij-)afval gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Zo is gemeente Deurne actief bezig om bedrijventerrein Kranenmortel zo circulair en duurzaam mogelijk te maken.

Klimaatadaptatie: Verantwoord bodem- en watergebruik

Een groot onderwerp binnen verduurzaming is het verbeteren van de bodem en waterkwaliteit. Hieronder vallen biodiversiteit, bodemkwaliteit, grondwaterniveau en gebruik van leidingwater. Hierbij is het belangrijk om zowel in de agrarische sector als op bedrijventerreinen de biodiversiteit en bodemkwaliteit te verbeteren. Voor verantwoord watergebruik kijken we naar het gebruik van regenwater, het terugbrengen van regenwater om het grondwaterniveau te stabiliseren en het gebruik van leidingwater te verminderen.

Inclusieve maatschappij

Naast klimaatsverandering is er ook aandacht voor sociale duurzaamheid. zoals ingericht op het verhogen van het menselijk welzijn, toegankelijke educatie en het verminderen van ongelijkheid.

De zes Peelgemeenten hebben samen met onder andere vier zorginstellingen de Green Deal Zorg ondertekend. Dit betekent dat zorginstellingen proactief een samenwerking aangaan om met duurzaamheid in hun bedrijfsvoering aan de slag te gaan. 

Daarnaast werken de Peelregiogemeenten, het UWV, de gemeenten en sociale werkbedrijven samen aan een regionaal werkgeverservicepunt voor social return in de regio.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.