Samenwerking op innovatie door innovatie op samenwerking

“Bij innovatie denkt iedereen meteen aan de ontwikkeling van hightech producten. Maar innovatie gaat ook over het verbinden van bedrijven en op een andere manier samenwerken, over nieuwe businessmodellen. In De Peel zijn zó veel kansen. Ons doel? Binnen twee jaar weet iedereen in de regio dat het Innovatiehuis de Peel bestaat en wat het doet. Waarom is dat belangrijk? Geografisch is deze regio onderdeel van Brainport. Dit is weinig voelbaar in De Peel en zou hier meer gestalte moeten krijgen. Kleinere mkb-bedrijven weten de weg nog onvoldoende te vinden. We moeten laten zien wat er aan bedrijvigheid in de regio is, en waar kansen liggen voor de toekomst? Daar ligt een rol voor het Innovatiehuis de Peel: wij gaan vragen bundelen tot hapklare brokken die Brainport anders niet zou vinden. De regio moet veel belangrijker worden binnen Brainport, dan worden we gezien.

Dit is voor iedereen interessant die de ambitie heeft nieuwe mogelijkheden te zoeken. Het Innovatiehuis de Peel verbindt ondernemers en laat zien wat er mogelijk is. Dit om anderen op ideeën te brengen. Onze accountmanagers zijn het aanspreekpunt voor ondernemers en achterhalen wat de behoefte is. Het zijn de ‘innovatiemanagers’ van de regio.

De Peel zichtbaar maken in Brainport
Ons innovatiehuis helpt ondernemers hun ambities te realiseren. Door hun slagkracht te vergroten, de vraag achter de vraag op te halen en het dan over te dragen aan een projectleider. In samenwerking met Brainport Development gaan we er dan mee aan de slag. Innovatiehuis de Peel is voor de sectoren Food, Slimme Maakindustrie en Automotive de link voor de regio met Brainport. Daarnaast initiëren Zorg, Agro en Vrijetijdseconomie zelf de projecten.

Meer en andere vragen
De rol van Innovatiehuis de Peel gaat verder. Het Innovatiehuis de Peel benoemt, agendeert én organiseert de oplossing voor problemen in het gebied. Uit de gesprekken met ondernemers worden onderliggende problemen zichtbaar, denk aan het bereikbaarheidsprobleem. Het bedrijfsleven is samen met de overheid aan het werk voor een oplossing. Innovatiehuis de Peel is het onafhankelijke instituut om de samenwerking, deze coproductie, te stroomlijnen: Samenwerking op innovatie door innovatie op samenwerking.

Rol Innovatiehuis de Peel in verbinding ondernemers & onderwijs:
Anders samenwerken zien we ook als een voorwaarde voor succes binnen vraag en aanbod van stageplaatsen. Voor onze innovatiemanagers is dat een vast onderdeel van de gesprekken met ondernemers. Wat heb je nodig? En vervolgens een betere match maken. Sommige vragen van ondernemers zijn prima op te lossen als stage-opdracht. Maar we moeten ondernemers ook uitdagen te investeren in opleidingen. Meer onderwijs binnen de muren van bedrijven. Dat vraagt een open cultuur, waarin we elkaar informeren en versterken. Grotere bedrijven in Nederland maken soms gebruik van jeugdpanels, zelfs met leerlingen uit het primair onderwijs. Ook hiervoor zijn succesvolle initiatieven ontplooid in de regio vanuit het primair onderwijs, maar niet iedereen is ervan op de hoogte.

Hoe doen we dat? Verbinden, verbinden en verbinden!
Innovatiehuis de Peel brengt domeinen samen, betrekt partijen, helpt bij het organiseren van funding en maakt er een project van. Altijd met zichtbare resultaten. Let wel: iedereen kan aankloppen, maar we kunnen niet iedereen helpen. De eigen inbreng van de ondernemer is cruciaal. Dan kunnen we écht aan de slag. Niet elke vraag is morgen beantwoord. Daarnaast kijken we goed naar wat er al is gedaan en welke goede initiatieven al lopen, want er gebeurt al heel veel. Het in kaart brengen is al een antwoord op veel vragen. Innovatiehuis de Peel brengt verbindingen tot stand die leiden tot succes. We verbinden gemeenten, maar zijn natuurlijk ook nauw verbonden met Eindhoven en Brainport Development. We bundelen krachten in de regio en vanuit eigen kracht ontwikkelen we ons tot een onmisbaar deel van Brainport.

Hoe gaan we beginnen?
De ondernemers in de regio moeten dus weten wat ze van ons kunnen verwachten. Daarvoor moeten we zichtbaar zijn, fysiek en digitaal. We beginnen niet te groot en pakken niet te veel tegelijk op. We laten zien wat er gebeurt in de domeinen door mooie verhalen van ondernemers te delen. Laat ondernemers vertellen over het succes, waar ze tegenaan zijn gelopen en welke rol het Innovatiehuis de Peel heeft gespeeld. We beginnen met tastbare voorbeelden. Zo wordt het Innovatiehuis de Peel ook voor de strategische partners geen instituut op afstand, maar onderdeel van ons allemaal. Straks is De Peel een onmisbaar onderdeel van Brainport.”

Peter de Witte, directeur Innovatiehuis de Peel

Deel dit bericht!