Veel energie bij boeren en bouwers tijdens ‘biobased bouwen met natte teelten’ bijeenkomst

Op 13 januari bezochten maar liefst 75 geïnteresseerden de bijeenkomst over het telen en toepassen van natte teelten in de bouw. Een van hen was Harold van de Ven. Van huis uit architect, maar hij is ook onderdeel van het landelijke biobased-programma Building Balance. ‘De energie en tractie die er in de Peel plaatsvindt op dit onderwerp, is uniek!’

De vernatting van de Peel biedt kansen voor het verbouwen van natte teelten. De bijeenkomst, georganiseerd door kartrekker Innovatiehuis de Peel in samenwerking met Waterschap Aa en Maas, was gericht op de hele keten van boer tot architect tot bouwer. Samen verkenden we de kansen van natte teelten voor biobased bouwen.

Van land naar pand

Biobased bouwen biedt enorme kansen voor boeren en de bouwsector. Niet alleen Harold zelf is hiervan overtuigd, de overheid ook. ‘Met het Building Balance programma van het rijk en de provincies willen we duurzame bouwmaterialen van het land naar het pand brengen. Boeren en bouwers staan beide voor enorme uitdagingen. Biobased bouwmaterialen van natte teelten bieden één oplossing voor beide sectoren.’

lisdodde-biobased-bouwen

Voordelen van natte teelt

Waarom zouden boeren natte teelten moeten gaan verbouwen? Een eenvoudige vraag voor Harold. ‘Het voordeel van bijvoorbeeld lisdodde is dat dit gewas CO2 opslaat, pesticidevrij is, help bij vernatting van gebieden en de biodiversiteit enorm versterkt. Eenmaal geoogst, kan de lisdodde gebruikt worden voor biobased plaatmateriaal of isolatiemateriaal.

Biobased bouwen

Biobased bouwen

Ook voor de bouwsector is biobased bouwen interessant. ‘Vanwege het woningtekort, ligt er een ambitie om ieder jaar 100.000 nieuwe woningen bij te bouwen. Hoe mooi zou het zijn als we deze met biobased materiaal kunnen realiseren? Niet alleen is de productie veel duurzamer dan traditionele bouwmaterialen. Ook de CO2 die opgeslagen is in de lisdodde, wordt via het bouwmateriaal het nieuwe huis in genomen!’

Samen in gesprek over biobased bouwen

Samen in gesprek

Wat neemt Harold zelf mee van deze bijeenkomst? ‘Met Building Balance proberen we nu 9 regio’s in Nederland enthousiast te maken voor deze transitie. Wat mij opviel, is dat er in de Peel veel energie en tractie is. Ik was verrast door de grote opkomst van boeren en architecten tot fabrikanten en bouwbedrijven. Ook waren er veel geïnteresseerden uit het maatschappelijke veld. Alle sectoren waren aanwezig. En dan zie je: als je met elkaar in gesprek gaat, begrijpen mensen elkaar beter en kun je samen stappen zetten.’

Bouw ook mee!

Heb jij de bijeenkomst gemist? Wil je meer weten over biobased bouwen en de kansen van natte teelt? Neem dan contact op met Sonja van Uden, projectmanager Biobased Bouwen.

Deel dit bericht!