Smart Synergy Helmond – Samen slim gebruik maken van energie

We staan voor een grote uitdaging. Samen gaan we de energietransitie maken. Met Smart Synergy Helmond bundelen ondernemers en de gemeente Helmond hun krachten om het verduurzamen van onze bedrijventerreinen in stroomversnelling te brengen. Hoe dan? Met warmterotondes, een waterrotonde en een grondstoffenrotonde. We sparen energie, reduceren CO-2 en gebruiken kostbare grondstoffen opnieuw. Zo levert verduurzamen ook financieel wat op!

De Warmterotonde: warmte winnen en (ver)delen

Met de Warmterotonde op Groot Schooten en BZOB zet Smart Synergy Helmond in op het optimaal benutten van beschikbare, lokale, duurzame warmtebronnen. Bij productieprocessen van bedrijven moet soms gekoeld worden, wat energie kost, óf komt warmte vrij, die nu vaak verdwijnt. Zo winnen en verdelen we samen warmte. Wat de een overheeft, kan de ander gebruiken.

De Waterrotonde: Samen slim omgaan met water

Met de Waterrotonde anticiperen de deelnemende bedrijven op toekomstige (drink)waterschaarste. Ze creëren een netwerk gericht op het zuiveren en hergebruiken van afval- en proceswater. Op deze manier zijn bedrijven minder afhankelijk van grond- en drinkwater. Verduurzaming van watergebruik, in combinatie met efficiënter energiegebruik, leidt bovendien tot kostenbesparingen, onder meer door lagere energiebelasting.

De Grondstoffenrotonde: Slimme uitwisseling van rest- en afvalstromen

Met de Grondstoffenrotonde worden rest- en afvalstromen op een slimme manier uitgewisseld. Afval van de een wordt een waardevolle grondstof voor de ander. Delen levert op! Het uitwisselen van afval-, neven- en reststromen is economisch voordelig, gaat verspilling tegen en is duurzaam.

Ophaalronde voor oude IT-apparatuur

Als onderdeel van de grondstoffenrotonde, sloegen R&L Recycling en de Palletcentrale de handen ineen. Als pilot organiseren de bedrijven een eenmalige ophaalronde om o.a. oude pallets en IT-apparatuur op te halen bij bedrijven. Door deze in te zamelen en te recyclen hoeven er minder schaarse en dure grondstoffen gebruikt te worden voor het maken van nieuwe producten. Heb jij nog een ongebruikte telefoon in een lade liggen of oude toetsenborden die verstoffen in het magazijn? Wacht dan niet langer en lever het in!

Voeg in en draai mee!

Smart Synergy Helmond is een uniek en ambitieus project waarin ondernemers intensief met elkaar én met de gemeente samenwerken. De projecten dragen afzonderlijk bij aan de energietransitie, maar als collectief zorgen ze voor een versnelde verduurzaming van onze bedrijventerreinen. We maken slim gebruik van elkaars kennis, ervaring en innovatiekracht. Hoe meer bedrijven er meedoen, hoe groter de impact. En, wie aanhaakt, bepaalt mee. Wil jij ook meedoen? Neem dan contact op met Stichting Bedrijventerreinen Helmond.

Deel dit bericht!