Zacht-fruitteler Genson onderzoekt samen met solar experts kansen van duurzaam telen en zonne-energie opwekken

Hoe voorzie je de grootste supermarkt van Nederland het hele jaar door van aardbeien op een zo duurzaam mogelijke manier? Dat is de vraag die zacht-fruitteler Genson stelde aan diverse solar experts. Innovatiehuis de Peel organiseerde dit bedrijfsbezoek in samenwerking met Brainport Development. Samen helpen zij agrarische ondernemers in de Peel innoveren met (high-) tech oplossingen voor land- en tuinbouw.

Innovatiehuis de Peel en Brainport Development sloegen eind vorig jaar de handen inéén om ondernemers in de land- en tuinbouw in contact te brengen met regionale hightech innovaties op het gebied van zonne-energie, drones en warmteterugwinning. “Boeren staan voor een enorme uitdaging om in de nabije toekomst nieuwe verdienmodellen te vinden,” vertelt Liza Simons, Agro projectleider van het Innovatiehuis. “Tegelijkertijd vind je juist in Brainport Eindhoven een hoge concentratie van innovatieve technologiebedrijven en organisaties. Hightech oplossingen bieden enorme kansen voor de agrarische sector. Samen met Brainport Development leggen wij de verbinding tussen de agrarische ondernemingen en high-tech spelers en zoeken naar cross-overs die beide sectoren verder kunnen helpen. Dat doen we door in 2021 diverse bijeenkomsten te organiseren.”

Samen verkennen en de juiste vragen stellen

Na een verkenning van Innovatiehuis de Peel onder boeren die zonne-energie willen benutten, ging zacht-fruitteler Genson eind vorig jaar in gesprek met Brainport Development, Brite Solar en TNO/ Solliance. De vragen die centraal stonden waren: kan er een combinatie gemaakt worden tussen het telen van zacht-fruit en het opwekken van zonne-energie? Kan het opwekken van zonne-energie een tweede verdienmodel zijn waardoor de grond meer opbrengt? En welke invloed heeft het plaatsen van zonnecollectoren op de teelt?

Op zoek naar (high)tech oplossingen voor innovatieve land- en tuinbouw

Eind februari vond het vervolg plaats bij Genson’s in Sint-Oedenrode. Operationeel directeur Frans de Vogel legde zijn uitdagingen voor aan het aanwezige gezelschap, samengesteld door Innovatiehuis de Peel. Onder hen was TNO en Solliance. Zij ontwikkelen flexibele zonnecollectoren die geïntegreerd worden in de plastic tunnels boven de gewassen. Daarnaast was H2arvester aanwezig. Zij leveren mobiele zonnepanelen voor landbouwgrond die tijdelijk niet in gebruik is waarbij de energie wordt omgezet in waterstof. Ook Brite Solar was vertegenwoordigd, zij bieden agrivoltaics aan. Dat is glas dat de zon doorlaat en energie opvangt. Ten slotte was er ook een subsidie/ funding specialist aanwezig van Brainport Development, de economische ontwikkelingsorganisatie van Brainport Eindhoven.

Ambitie: energieneutraal en volledig fossielvrij

De ambitie van Genson is om op termijn energieneutraal en volledig fossielvrij te worden. De aanwezige solar experts werd gevraagd: ‘Hoe kan jullie solar technologie hieraan bijdragen?’ Ofwel: hoe kunnen kassen, stellingen en tunnels die overdekt zijn met plastic of grond die tijdelijk niet gebruikt wordt, een energiebron worden?  Tijdens een vervolgbezoek van Genson aan Brite Solar, presenteren ook TNO/ Solliance en H2arvester hun oplossingen. Hierna werken de experts samen toe naar een levensvatbare businesscase en worden subsidie- en financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Daarbij zijn Innovatiehuis de Peel en Brainport Development wederom de verbinders en procesbegeleiders.

Agrarisch ondernemer of ondernemer in energieoplossingen? Neem contact met ons op!

Heb je een agrarische onderneming en een verduurzamings- en of innovatievraag of ben je juist een onderneming die energieoplossingen biedt? Neem dan contact met ons op. Agrarische ondernemers uit de Peel kunnen contact opnemen met Liza Simons en ondernemers met energieoplossingen met Daan Heijsters.

Deel dit bericht!