Klok & Peel Asten regionale aanjager Brabant Remembers

Brabantse Peelgemeenten steunen project Death Valley De Peel.

Innovatiehuis de Peel schuift het Astense museum Klok & Peel naar voren om volgend jaar, als Brabant haar 75-jarige bevrijding herdenkt, de campagne Brabant Remembers ’40-’45 regionaal aan te jagen. Provinciaal is daarvoor de campagne Brabant Remembers ’40-’45 bedacht. Museum Klok & Peel haakt daarop in met het regionale project ‘Death Valley De Peel’.

Dat project biedt de regiogemeenten een unieke kans om de Peel op de kaart te zetten als een streek waarin zich tijdens WOII een samenhangend verhaal heeft afgespeeld. Death Valley De Peel krijgt financiële steun van de Brabantse Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Het is niet de bedoeling dat Museum Klok & Peel lokale herdenkingsinitiatieven en -activiteiten overneemt. Wel beoogt het project lokale herdenkingsactiviteiten in de regio met elkaar te verbinden. Het museum doet dat zelf onder andere met een ‘vensterexpositie’ die verwijst naar allerlei oorlogsverhalen die zich in Peelland hebben afgespeeld. Dat verwijzen gebeurt letterlijk: bezoekers worden er op uit gestuurd om interessante oorlogslocaties in de omgeving te bezoeken. Daartoe worden bijvoorbeeld fiets- en andere toertochten samengesteld, al dan niet in samenspraak met andere organisatoren in de regio. Ook worden waar mogelijk ‘belevingsactiviteiten’ geïnitieerd of met raad en daad ondersteund. Daarbij mag gedacht worden aan gezamenlijke PR en onderlinge doorverwijzing.

Felle strijd
Het regionale project is Death Valley De Peel gedoopt omdat de Peel in alle fasen van de Tweede Wereldoorlog het decor is geweest van felle strijd. Bijgevolg zijn er ook relatief veel slachtoffers gevallen, zowel in de legers van de strijdende partijen als bij de burgerbevolking.

In de Peel heeft de oorlog indertijd dan ook enorme indruk gemaakt en veel levensveranderende persoonlijke verhalen opgeleverd. Het zijn juist die verhalen die de campagne Brabant Remembers ’40-’45 dragen. Nu leven er nog veel mensen die uit eigen ervaring van de oorlog kunnen getuigen, maar hun aantal loopt terug. Hun verhalen moeten echter verteld blijven worden, opdat latere generaties ervan kunnen leren. Op dit punt sluit het project Death Valley De Peel naadloos aan op het programma Brabant Remembers.

Voor het Astense museum, dat momenteel al in oorlogssferen verkeert met de expositie Klokkenroof!, start het project Death Valley De Peel in mei 2019. Naar verwachting beleeft de regionale campagne zijn hoogtepunt in het najaar 2019 als het – tussen 18 en 25 september – 75 jaar geleden is dat de Peel daadwerkelijk werd bevrijd. Ook de ‘tweede bevrijding’ van de zuidelijke Peel in oktober-november wordt in de campagne meegenomen. Het project loopt door tot eind 2020.

Death Valley De Peel zet nadrukkelijk in op thema’s als educatie, maatschappelijke impact en verbinding. Die staan ook hoog in het vaandel van Innovatiehuis de Peel, de netwerkorganisatie waarin ondernemers, overheden en (kennis)instellingen samenwerken aan innovatieve projecten en activiteiten in de Peel. Het netwerk is geïnitieerd door VNO-NCW Brabant-Zeeland, de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en het Waterschap Aa en Maas

Willem Moors, Projectmanager Vrijetijdseconomie binnen het Innovatiehuis: „Wij zien in het project Death Valley De Peel een unieke kans om de Brabantse Peelgemeenten te laten participeren in het programma van Brabant Remembers ’40-‘45. Wij zijn blij dat Museum Klok & Peel hierin een voortrekkersrol neemt en dragen graag financieel een steentje bij”.

Het projectplan Death Valley De Peel wordt nog verder uitgewerkt. Meer informatie is in te winnen bij het Museum Klok en Peel via info@museumklokenpeel.nl

Deel dit bericht!