Hydrologisch herstel van de Peel

Start

Juli 2022

Projectmanagers

Sonja van Uden

Zonder bodem en water, geen later

Ons klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. Het voorjaar en het najaar is nat, de zomers heet en droog. In de Peel hebben we in het verleden vaarten aangelegd en de grond drooggepompt om veen te winnen. Daar lopen we nu tegenaan. Zonder water is er immers geen later. Daarom is een hydrologisch herstel van de Peelregio hard nodig.

Samen met boeren, bouwers, fabrikanten en onderzoeksinstellingen staan we voor een flinke opdracht. We onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken in onze ambitie om de Peel te vernatten en ons landschap in balans te brengen. Het moet, maar het biedt ook kansen. Voor nieuwe manieren van denken, doen en zelfs nieuwe business modellen. 

lisdodde-biobased-bouwen

Nieuw business model voor boeren

De vernatting van de Peel biedt kansen voor het verbouwen van natte teelten. De lisdodde is hier bijvoorbeeld zeer geschikt voor. 

Met het telen van de lisdodde draag je niet alleen bij aan beter Peellandschap, je kunt er als boer ook een goede boterham mee verdienen.

Ben jij boer? Heb jij eigen landbouwgrond waar je zou willen pionieren met natte teelten zoals lisdodde? Neem dan contact op met Sonja van Uden, projectmanager Biobased Bouwen.

Biobased bouwen: van plant tot plaat

Door de sterke vezelstructuur en hoge isolatiewaarde kan de lisdodde gebruikt worden als biobased bouwmateriaal. Denk hierbij aan plaatmateriaal en isolatiemateriaal in de bouw. Met het naderende bouwbesluit met een verplicht percentage aan te gebruiken duurzame bouwmaterialen, is biobased bouwen een enorme kans voor bouwers. Maar hoe breng je de keten van teelt tot toepassing tot stand? Dat is de uitdaging waar we met de hele keten aan werken.

Harold-van-de-Ven-biobased-bouwen

Possible landscape De Peel

Hoe ziet het toekomstperspectief van de Peel eruit? Bij de Natuurpoort de Peel in Deurne kun je de maquette van Biobased Creations (van Lucas de Man) bekijken over de natte gronden van de Peel en het behoud van de natuur. Daar kun je samen in gesprek gaan over de kansen die dit mogelijke landschap voor iedereen biedt.

Gerelateerd nieuws

Het verduurzamen van je bedrijf in je eentje kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom brengt Parkmanagement Peelland ondernemers samen om,...
21 november 2023
De Peel maakt het! Het is de titel van de economische agenda van de Peelregio en de ambitie van Roël...
7 november 2023
Bedrijventerreinen zullen er over 10 jaar compleet anders uitzien. Bedrijven moeten van het gas af, hebben meer elektriciteit nodig en...
17 oktober 2023
Stel, je hebt als ondernemer een goed idee. Een nieuwe techniek, een werkwijze of een goed verzonnen merknaam. Met een...
31 augustus 2023
Arjen Vos is al meer dan 30 jaar nauw betrokken bij Verbi. Passief achteroverleunen past niet bij de directeur van...
30 augustus 2023
Ben je bezig met innovatie als startup of MKB-er? De bedrijfsadviseurs van Brainport Development helpen je graag op weg. Bij...
17 augustus 2023
Gemeenten richten zich in de energietransitie vaak op het verduurzamen van woonwijken. Maar als je ziet hoeveel stroom en gas...
18 april 2023
Durf jij verder te denken dan alleen vanuit je hoofd? Gastspreker Lucas de Man daagt deelnemers aan het Peel Positief...
11 april 2023
Op donderdagmiddag 11 mei vindt het tweede Peel Positief congres plaats in Theater de Ruchte in Someren. Wat je kunt...
5 april 2023
Jouw ideeën samen groot maken?

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze deur staat altijd open voor nieuwe ideeën.